Diskusné fóra : : Články : : Hlavná stránka : : Knižnica : : Odkazy : : Katalóg

24/28

32

za-a-32-1.jpg

Karosa B732 ev. ?. 32 po GO v SAO Lu?enec, odparkovaná v Garážach v Martine.