Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História podniku
Budovy, zastávky
Späť
Hosted by Pantheon Technologies

Nové Mesto nad Váhom - budovy, zastávky

Posledná aktualizácia: 9. 2. 2004

Odštepný závod SAD v Novom Meste nad Váhom sídli na Trenčianskej ulici č. 1189, kde má pomerne rozsiahly objekt s administratívnou budovou, udržiavacími dielňami, odstavnou plochou a ďalšími prevádzkovými objektami.

Autobusovú stanicu tvoria iba zastávky na predstaničnom priestore pred budovou železničnej stanice. Celá táto plocha prešla v roku 2000 rekonštrukciou, pri ktorej sa okrem novej vozovky obnovili aj priľahlé chodníky a inštalovali ďalšie nové prístrešky. Celkom je tu 11 zastávkových terčíkov (označníkov) označených číslami 1 - 11. Označník č. 9 je zdvojený, pretože je určený pre diaľkové linky. Jeden z nich má číslo červené, ostatné sú s čiernym číslom vždy na bielom kruhu. Zastávky č. 3 a 7 nemajú žiadne zvýšené nástupiská, ľudia musia stáť na vyznačenom mieste odstavnej plochy. Pre mestskú dopravu je vyhradená zastávka č. 8 priamo pred vchodom do budovy železničnej stanice.FOTO: Marko Engler


Zastávky mestskej dopravy sú rovnakého vzhľadu ako pre prímestskú dopravu. Rám označníkov je žltý, označenie je štandardné, kruhové (zväčša ešte smaltované) s logom ČSAD a nápisom "ZASTÁVKA". Cestovné poriadky sa lepia rovnakým spôsobom ako pre prímestskú dopravu. Niektoré zastávky majú aj prístrešky, rôznych konštrukcií. Sú však aj zastávky, ktoré majú označník len v jednom smere jazdy, teda pre čakanie na spoj opačným smerom je potrebné stáť niekde na úrovni tohto označníka na opačnej strane vozovky.
(c) 2000-2016, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Ján Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík