Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Cestovné poriadky
Tarifa
Schéma trate
Prehľad vozidiel
Fotografie
Autori
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Úzkorozchodné električky 411.9 (M 46.0, EMU 46.0) - Tatra Studénka

Električky 411.9 (označenie železníc, nie výrobcu) boli asi poslednými vozňami električkového typu vyrábanými v Československu na úzky rozchod 760mm. Podobné vozne jazdili napríklad aj v Ostrave.

Popis vozov :U týchto vozidiel vozňovú časť vyrobila Vagónka Studénka, elektrickú ČKD Praha. Vozidlo je štvorosé, s podvozkami schémy Bo´Bo´ (podvozky sú dva, kazdý je dvojnápravový, každá náprava je hnaná), všetky dvojkolesia, vedené v rámoch rázsochami, poháňali štyri elektromotory. Vozne boli vybavené štyrmi trakčnými motormi s celkovým trvalým výkonom 90kW. Motory boli sériové, po dvoch na každom podvozku, v trvalom sérioparalelnom zapojení. Na spodnej časti vozidla boli ešte 24V alkalické akumulátory, dobíjané motorgenerátorom.

Riadenie bolo pomocou stýkačov, celkovo v 14 stupňoch pre jazdu aj brzdu. Vozne mali ďalej elektrodynamickú brzdu, tlakovzdušnú priebežnú brzdu a brzdu ručnú. S vlečným vozňom sa brzdový systém prepájal za pomoci hadíc a káblov. Vozne boli vyzbrojené pantografom nad predným podvozkom a pracovali pod napätím 900V.

Skriňa vozňov je celokovová, zvarovaná, zvnútra obložená drevovláknitými doskami. Tvar týchto vozňov bol symetrický, na každom čele sa nachádzal veľký nástupný priestor so stanovišťom vodiča s nástupnými dverami. Vnútri vozňovej skrine sa nachádzali dva veľkopriestorové oddiely pre cestujúcich, ktoré mali celkovo 46 sedadiel v usporiadaní 2 + 2. Každý vozeň má dve stanovištia, je obojsmerný.

Veľkou zvláštnosťou bolo vybavenie vozňov spriahadlami Compact, ktoré majú dodnes.Technické informácie :
Celková dĺžka aj so spriahadlami: 14800 mm
Dĺžka bez spriahadiel: 14000 mm
Šírka vozovej skrine: 2440 mm
Výška vozovej skrine: 3165 mm
Celkový rázvor: 11900 mm
Rázvor náprav: 1700 mm
Rozchod: 760 mm
Priemer kolies: 700/860 mm (?)
Hmotnosť: 21000 kg
Obsaditeľnosť: 102 (46 na sedenie, 56 na státie)
Napätie: 900 V
Trvalý výkon: 90kW
Max. rýchlosť: 30-40 km/hod


Trenčianskoteplická električka pred rekonštrukciou


Dodávky :
Vozidlá boli dodávané v roku 1951 - 46.001: 30.4.1951, 46.003: 30.7.1951 a 46.002: 14.12.1951, začali však jazdiť až v roku 1952.

Premávka :Až do roku 1973 jazdili všetky vozne. V roku 1973 sa po ťažkej nehode s nákladným autom vyradil motorový vozeň EMU 46.001. Nedostatok náhradných dielov a slabá údržba spôsobovali, že koncom sedemdesiatych rokov veľmi stúpla poruchovosť, hlavne v zimných mesiacoch. Situácia bola tak vážna, že sa uvažovalo o zrušení trate, alebo prestavaní na iný rozchod. Nakoniec sa zvolila varianta modernizácie vozidiel.Modernizácia v DP Ostrava, RD Vrútky


Pôvodný vozeň EMU 46.003 po prestavaní a preznačení.


Od polovice 80-tych rokov zabezpečoval už ochabujúcu osobnú dopravu jediný elektrický motorový vozeň (EMU 46.002), pretože na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kedy sa v prevádzke vozne EMU 46.002 a EMU 46.003 na výkonoch striedali, bol v tom čase vozeň EMU 46.003 pre časté poruchy odstavený z prevádzky. Avšak krátke obratové časy v koncových staniciach znemožňovali prevádzku s prívesným vozňom, čo viedlo k návalom a nespokojnosti cestujúcej verejnosti. Nepriaznivú prevádzkovú situáciu sa podarilo vyriešiť v roku 1984, kedy sa z dielní Dopravného podniku města Ostravy po oprave vrátil rekonštruovaný a modernizovaný vozeň EMU 46.003, novo prečíslovaný na EMU 46.1001.

Pri oprave bola rekonštruovaná vozňová skriňa a dosadili sa nové bočné okná (z električiek T3), jednodielne čelné okná a nové sedačky (operadlá ako u autobusov ŠM11) (34 miest na sedenie namiesto pôvodných 46). V elektrickej výzbroji, upravenej na napätie 600 V jednosmerných, bol využitý celý rad bežne dostupných električkových i trolejbusových komponentov. Pohon týchto vozidiel zabezpečujú 4 trakčné motory vyrobené v MEZ Vsetín, rovnakého výkonu, ako pôvodné motory. Vozidlá sú aj naďalej obojsmerné, s dvomi stanovišťami vodiča. Vybavené sú ručnou a vzduchotlakovou brzdou DK-P s brzdičom DAKO-BSE. Majú odporovú reguláciu s 8 jazdnými stupňami a 8 stupňami odporovej brzdy. S riadiacimi vozňami sú spájané spriahadlami Compact. Odber elektrického prúdu zabezpečuje klasický pantografový zberač, umiestnený na streche motorových vozňov. Vozidlá sú vybavené na oboch stranách dvomi jednodielnymi posuvnými dverami, ktoré sú pneumaticky ovládané. Vzhľadom na skutočnosť, že trať je jednokoľajná, využívajú sa v bežnej prevádzke len dvere na jednej strane vozidla, dvere na opačnej strane sú zablokované.

Stanovište vodiča

V roku 1988 bol v Rušňovom depe Vrútky podobne rekonštruovaný aj elektrický motorový vozeň EMU 46.002 na EMU 46.1002 a nakoniec došlo pri využití zachovaných dielov, pochádzajúcich zo zrušeného elektrického motorového vozňa EMU 46.001 (najmä podvozky), k rekonštrukcii jedného z prípojných vozňov, Balm/u 649 (pôvodne Balm/u 500) na tretí elektrický motorový vozeň EMU 46.1003. S dodávkami modernizovaných vozňov potom bolo nutné s ohľadom na použitú trakčnú výzbroj zmeniť trakčné napätie v troleji na 600 V.

Náter vozidiel bol spočiatku červeno-krémový, v roku 1994 sa postupne zmenil na modro-krémový, údajne kvôli odlíšeniu od klasických mestských električiek. Na čelách vozidiel sú žlté bezpečnostné pruhy. Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky sú čelá vozidiel vybavené výstražnými majákmi.

411.901-2 :Vozidlo vzniklo rekonštrukciou motorového vozňa EMU 46.003, ktorý bol už nejaký čas odstavený, vo veľmi zlom technickom stave z dôvodu nedostatočnej údržby spôsobenej najmä nedostatkom náhradných dielov. Modernizáciu tohto vozidla vykonal Dopravný podnik mesta Ostrava v rokoch 1981 - 1984. Po modernizácii bolo označené novým číslom EMU 46.1001. V roku 1988 bolo v rámci hromadného prečíslovania vozidiel ČSD označené číslom 411.901-2. Kovová konštrukcia sedadiel je u tohoto vozidla odlišná - zhodná s konštrukciou sedadiel električiek KT8 D5, resp. T6A5.

411.903-8 :Keďže DP mesta Ostrava nemohol z kapacitných dôvodov pokračovať v rekonštrukciách zvyšných vozňov, začali sa tieto vykonávať v RD Vrútky. Ako prvý sa vo Vrútkach rekonštruoval vlečný vozeň Balm/u 649. Bolo tak rozhodnuté kvôli prebytku vlečných vozňov a nedostatku vozňov motorových. Bežne sa totiž v premávke využívali aj dva motorové vozne zároveň - na trati bola, dnes už zrušená, výhybňa. Vo vozidlovom parku však nebola vytvorená potrebná rezerva pre prípad poruchy niektorého z motorových vozňov. Pri rekonštrukcii tohto vozidla boli použité aj diely z motorového vozňa EMU 46.001, ktorý bol zrušený v roku 1973 po nehode. Z Vrútok sa vozeň vrátil v roku 1987 ako motorový vozeň EMU 46.1003. V roku 1988 bolo vozidlo prečíslované na 411.903-8.

411.902-0 :Toto vozidlo vzniklo v rokoch 1987 - 1988 rekonštrukciou motorového vozňa EMU 46.002. Modernizáciu vykonalo opäť RD Vrútky v rovnakom rozsahu ako na predchádzajúcom vozidle. V roku 1988 bolo vozidlo prečíslované na 411.902-0.Technické informácie :
Celková dĺžka aj so spriahadlami: 14800 mm
Dĺžka bez spriahadiel: 14000 mm
Šírka vozovej skrine: 2440 mm
Výška vozovej skrine: 3165 mm
Celkový rázvor: 11900 mm
Rázvor náprav: 1700 mm
Rozchod: 760 mm
Priemer kolies: 700 mm
Hmotnosť: 21000 kg
Obsaditeľnosť: 105 (34 na sedenie, 71 na státie)
Motory: od MEZ Vsetín
Napätie: 600 V
Stály výkon: 90kW
Max. rýchlosť: 30/40 km/hod

Súčasný vzhľad motorových vozňov.
LOSOS, L. a kol.: Atlas tramvají, Nadas, Praha 1981

TATRANSKÝ A.: Elektrická úzkorozchodná železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice, Dráha 7/99, p4-7 + 35


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík