Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Prehľad vozidiel
Zoznam vozidiel
Fotografie
Diskusné fórum
Trasy liniek
Cestovné poriadky
Prepravný poriadok
Kontakt na DP
Autori stránok
Zdroje informácií
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Mapa vývoja koľajových tratí

Vývoj koľajových tratí v rokoch 1895-2005LEGENDA:
Mapa obsahuje existujúce aj zrušené (prerušovaná čiara) úseky električkových tratí. Pomocou orientačných bodov (arabské číslice) a úsekov (rímske číslice) sú trate rozdelené podľa období prevádzky. Vozovne sú označené trojuholníkmi (písmená). Kvôli prehľadnosti sú v popise uvedené súčasné názvy ulíc a námestí. Pokiaľ je to nutné, uvádzame aj pôvodný názov. V prehľade nie sú uvedené preložky koľají v rámci ulice, ani výluky kratšie ako jeden rok.


ORIENTAČNÉ BODY:

1) Hlavná Stanica

2) Predstaničné námestie

3) Hurbanovo námestie

4) Kamenné námestie

5) Štúrova - Jesenského

6) Národné divadlo

7) Nábrežie - Zuckermandel ( ex Vitézova )

8) Šafárikovo námestie

9) Metropol

10) Námestie Martina Benku

11) Legionárska

12) Autobusová stanica Nivy ( ex Novomestské nádražie )

13) Radlinského - Starohorská

14) Floriánske námestie

15) Radlinského - Vazovova

16) Račianske mýto

17) žst. Vinohrady

18) Námestie Ľudovíta Štúra

19) Aréna

20) Hraničný priechod Petržalka - Berg

21) Tunel

22) Lanfranconi

23) Botanická záhrada

24) Svrčia

25) Trnavské mýto

26) Vajnorská - Bajkalská

27) Zátišie

28) Riviéra

29) Mierová kolónia

30) Jurigovo námestie (ex Vodárenská)

31) Jurajov Dvor

32) žst. Nové Mesto

33) Rača - Detvianska

34) Ružinov - Astronomická

35) Karlova Ves - Púpavová

36) Damborského

37) Pri kríži

38) Komisárky

39) Zlaté PieskyTRAŤOVÉ ÚSEKY:

I) Predstaničné nám. (1895 - )

II) Štefánikova (1895 - 1979)

III) Námestie SNP (1895 - 1979, 1981 - )

IV) Štúrova (1895 - )

V) Jesenského, Štúrova (1895 - ) 1000 mm, (1914 - 1935) 1435 mm

VI) Hviezdoslavovo nám., Rybné nám. (1895 - 1972)

VII) Špitálska, Krížna (1896 - )

VIII) Dostojevského rad (1896 - 1927)

IX) Obchodná, Radlinského (1899 - 1926, 1981 - )

X) Radlinského (1899 - 1926, 1980 - )

XI) Radlinského (1899- )

XII) Americké námestie (1910 - )

XIII) Račianska (1910 - )

XIV) Vajanského nábrežie, Mostová (1914 - 1935) 1435 mm, (1925 - ) 1000 mm

XV) Starý most (1914 - 1935) 1435 mm, (1935 - 1938, 1952 - 1961) 1000 mm

XVI) Viedenská, Rusovská, Kopčianska, Bratská (1914 - 1935) 1435 mm, (1935 - 1938) 1000 mm

XVII) Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (1929 - 1972, 1975 - )

XVIII) Dvorákovo nábrežie (1929 - 1949)

XIX) ex Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (1929 - 1972, 1975 - 1992)

XX) Botanická (1929 - 1972, 1975 - )

XXI) Krížna, Vajnorská (1933 - )

XXII) Vajnorská (1943 - )

XXIII) Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (1949 - 1972, 1975 - )

XXIV) Botanická (1949 - 1972, 1975 - )

XXV) Vajnorská (1951 - )

XXVI) Karloveská (1954 - 1972, 1975 - )

XXVII) Vajnorská (1957 - )

XXVIII) Tomášikova (1965 - )

XXIX) Račianska, Žitná, Čachtická (1966 - )

XXIXa) Vazovova (1967 - )

XXX) Trnavská, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská (1971 - )

XXXI) Rázusovo nábrežie (1975 - )

XXXII) Karloveská (1975 - )

XXXIII) Štefanovičova, Starohorská (1980 - )

XXXIV) Tunel, Kapucínska (1983 - )

XXXV) Karloveská, M. Sch. Trnavského (1983 - )

XXXVI) Saratovská (1986 - )

XXXVII) Púchovská (1988 - )

XXXVIII) Vajnorská, st. Vajnorská (1989 - )

XXXIX) Botanická (1992 - )VOZOVNE:

A) Martanovičova (1895 - 1913)

B) Martanovičova (1913 - 198?)

C) Kopčany (1914 - 1935*)

D) Jurajov Dvor (1957 - )

E) Krasňany (1973 - )


* ďalej využitá, nie pre potreby MHD


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík