Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Rekonštrukcia električkovej trate na Krčacoch v Bratislave

Začiatkom júna 2004 začala dlhoočakávaná druhá etapa rekonštrukcie trate do Dúbravky v úseku Dolné Krčace - križovatka Harmincova. Trať bola daná do prevádzky v roku 1983 a od tej doby sa na nej nerobili žiadne väčšie rekonštrukcie, ak nepočítame opravy spojené s vytŕčajúcimi panelmi, alebo naváranie oblúkov v úseku Horné Krčace – križovatka Harmincova. Trať bola postavená na valcovanom štrku, na ktorý sa navŕšila hlina, ktorá sa zvalcovala. Na zarovnaný povrch bola uložená vrstva piesku, ktorý sa tiež zarovnal. Na ten boli potom uložené drevené podvaly o ktoré sa uchytili koľajnice. Medzery medzi pražcami boli zasypané pieskom. Potom sa priestor medzi koľajnicami prekryl tenkou vrstvou betónu, ktorá zakryla aj uchytenie koľajníc a bola vytvarovaná ako podklad pre krycie panely. Panely sa ukladali do priestoru medzi koľajnicami a medzi nimi a koľajnicou bola vrstva asfaltu, ktorá pôsobila ako izolácia. Rovnako medzery medzi panelmi boli zaliate asfaltom. Na stavbu boli použité žliabkové koľajnice NP3.

Samotný stav trate v čase začatia rekonštrukcie bol už katastrofálny. Trať javila všetky známky opotrebenia a podpísala sa na nej aj provizórnosť vykonaných predošlých opráv. Trať bola silne zvlnená vertikálne aj horizontálne, na jednom mieste kde bola vymieňaná koľajnica trať pri každom prejdení električky klesala až o niekoľko cm. V oblúku Horné Krčace - križovatka Harmincova sa dokonca začal odlupovať navarený profil koľajníc.

Rekonštrukcia trate sa naplánovala tak, aby električky mohli do Dúbravky jazdiť čo najdlhšie. Preto sa v júni vykonávali práce, pri ktorých nemusela byť premávka zastavená. Začalo sa teda s vyberaním panelov od Dolných Krčacov a s prípravou koľajníc na neskoršiu likvidáciu. Panely sa vyberali v noci, kedy električky nejazdili, nakladali sa na nákladné auto a ním sa vozili do priestoru obratiska v Karlovej Vsi, kde sa potom vysýpali, aby sa cez deň opäť naložili na nákladné autá a potom sa odviezli. Takto si cez noc vystačili s jedným nákladným automobilom a nakladačom. Až toto postupné rozoberanie trate „za chodu“ ukázalo, ako zle na tom trať v skutočnosti bola. Koľajnice na mnohých miestach držali už len tie panely, ktoré sa teraz vybrali, na obdobie do zastavenia premávky neboli použité rozchodnice, takže o rozchode sa ani nedalo hovoriť. Ten si električky upravovali vlastnými nápravami. Pražce boli popraskané a na mnohých miestach boli svorky tak skorodované, že koľajnicu už vôbec nedržali. Robotníci cez deň v pravidelných intervaloch čistili koľajnice od betónu, aby sa v tých miestach koľajnice mohli rozrezať autogénom.

Od júla sa začala výluka s plným vylúčením električkovej premávky do Dúbravky. Električkové linky sa skrátili po obratisko Karlova Ves, pričom sa zabezpečila náhradná autobusová doprava v úseku Borská - Pri kríži kĺbovými autobusmi X12. Výpravu autobusov zabezpečila cez pracovné dni 4. výpravná prevádzka (väčšinou vozidlá 4946, 4407, 4210 + 2xIkarus 435), cez víkend zase 2. výpravná prevádzka. V tomto čase sa už začalo s rozpaľovaním trate, ktoré postupovalo veľmi rýchlo. Koľajnice sa aj s podvalmi (ak držali) premiestňovali autožeriavom na stranu a odtiaľ potom na nákladné autá, ktorými sa potom koľaje odvážali preč. Na úseky už bez koľajníc nastúpili bágre značky Tatra patriace firme Nera, ktorá sa UDSkami a nákladnými automobilmi Tatra postarala o asanáciu trate. Betónové pásy deliace trať od cesty na jednej aj druhej strane boli rozbité a taktiež asanované. Trať sa vybagrovala až po lôžko, včítane štrku. Na vybagrovaný a vyvalcovaný koridor sa uložila geofólia a naviezol sa jemný štrk, ktorý sa vyvalcoval. Nové koľajnice boli dovezené už aj s namontovanými betónovými podvalmi a boli uložené na trati v úseku križovatka Harmincova – zastávka Damborského. Kompletné koľaje sa uložili na štrk, časť tratí sa montovala priamo na mieste. Na pospájané koľaje (zvarmi aj spojkami) sa ešte naviezol hrubý štrk. Boli použité koľajnice typu S49. Vyrovnávanie koľajníc a ohýbanie sa vykonávalo za pomoci podbíjačky Plasser & Theurrer od Železničnej spoločnosti. Trať sa oddelila od cesty obrubníkom a betonovými tvárnicami. Skúšobné jazdy sa vykonali vo štvrtok 19.8.2004, kedy sa od skorého rána pripravovala trať na spustenie. Koľajnice boli omyté a bol odstránený skratovací kábel. Zároveň sa montoval nový terčík na Dolných Krčacoch – pôvodný bol poškodený pri prácach, asfaltovali sa prechody cez trať a opravovali sa poškodené časti zastávok – nástupné ostrovčeky zostali pôvodné. Skúšobné jazdy sa vykonali dvomi súpravami T6A5 ev. č. 7933+7934 (pomalá jazda – prvá súprava), 7941+7942 (rýchlostná skúška). Trolejové vedenie sa nemenilo. Hneď ďalší deň sa dala trať do prevádzky. Ukončenie bolo urýchlené a tak sa nestihli dorobiť finálne úpravy včítane vysadenia trávnika, čo sa ale neskôr dokončilo.

Čo sa týka tretej etapy trate, ktorá počíta s rekonštrukciou od križovatky Harmincova až po bývalý triangel na Hanulovej ulici, resp. po krátky rekonštruovaný úsek urobený niekedy v roku 2002-2003, tá je zatiaľ v nedohľadne. Tento rok dostal prednosť úsek Obchodná – Radlinského, ktorý bude budúci rok pokračovať dokončením trate na Obchodnej ulici a pokračovaním Kapucínskou, takže dúfajme, že najneskôr v roku 2007 by sa úsek v Dúbravke mohol spraviť.

Otázkou potom už len ostáva, či sa bude pokračovať s panelovou traťou od Hanulovej po obratisko Pri kríži, ktorá dodnes poriadne nepoznala čo je to výmena blokových koľajníc napriek tomu, že podľa noriem by sa mali blokové koľaje meniť cca každých 15 rokov (teda sa mala vykonať v roku 2001), na exponovaných a namáhanejších miestach dokonca každých 5 rokov (napr. zastávka v kopci „Švantnerova“). Životnosť panelov bola odhadovaná na 30 rokov, čo by dávalo termín 2016. Ale väčšina motoristov isto vie, že na prejazdoch sa panely už dávno rozpadávajú. Zostáva len dúfať, že sa trať dočká skorej obnovy.

Autor článku: Ľubomír Mészáros


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík