Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

V Považskej Bystrici spustili Inteligentný dopravný systém

V piatok 9.3.2007 bol slávnostne za účasti ministra dopravy, pôšt na telekomunikácií SR spustený inteligentný dopravný systém (IDS) v Považskej Bystrici, ktorého úlohou je napomôcť križovatke dvoch ťahov previesť obrovské množstvá dopravy. Systém, ktorý stál približne 100 mil. Sk, vrátane rozsiahlej úpravy povrchov vozovky, má za pomoci najnovších technológií napomôcť tomuto dopravne preťaženému uzlu. Rekonštrukcia križovatky prebehla na jeseň minulého roka v podobe úprav povrchov ciest a výmeny svetelnej signalizácie, v ďalšej etape sa pokračovalo dobudovaním kamerového systému, systému dátových prenosov a vybudovanie dopravno – technologickej miestnosti v budove miestneho obvodného úradu, kde sa sústreďujú všetky technologické prvky inteligentného systému.

Považská Bystrica leží na ťahu Bratislava – Žilina a je križovatkou ciest I/61 v smere ZA – BA a ciest II/517 a II/507 v smere Rajec – Púchov. Najviac je táto križovatka preťažená tranzitnou dopravou v smere Žilina – Bratislava, kadiaľ v dopravnej špičke prechádza približne 1200 vozidiel. Táto situácia je dôsledkom dobudovania diaľnice po Považskú Bystricu, zvedenie vozidiel do mesta a pokračovaní diaľnice za mestom. Vzniká tak dopravný lievik, ktorým musí všetka tranzitná doprava prejsť. Komplikáciou v tomto prípade je križovatka, kde tento dopravný prúd pretína iný dopravný prúd prechádzajúci po ceste II/517, čím vzniká kolízny bod v mieste pretnutia týchto dvoch dopravných prúdov.

Predchádzajúca križovatka s radičom typu BDE tento nápor dopravy nezvládala. Kapacita predchádzajúcej svetelnej signalizácie bola približne 600-700 voz/hod a dopravu museli riadiť dopravní policajti. Z dôvodu predikcie navyšovania intenzity dopravy v tomto mieste bolo pristúpené ku projektu celkovej rekonštrukcie križovatky spolu s aplikáciou moderných dopravných riešení, aby bolo možné túto záťaž týmto bodom previezť bez vznikajúcich rozsiahlych kongescií.

Počas rekonštrukcie križovatky bol pôvodný radič križovatky nahradený moderným mikroprocesorovým radičom fy. CROSS Zlín s implementovanými prvkami dynamického riadenia dopravy. Radič križovatky prostredníctvom detektorov, ktoré sú inštalované vo vozovke na jednotlivých ramenách križovatky vyhodnocuje aktuálny stav dopravy v križovatke a vďaka týmto údajom dokáže aplikovať prvky dynamického riadenia dopravy, ktorými sú napríklad predlžovanie zelenej fázy pri detekovaní prichádzajúcich vozidiel v danom smere či zmenu poriadia fáz (využíva sa najmä pri ľavom odbočení, ktoré je na výzvu a zelená fáza sa spustí iba vtedy, ak je na ľavej odbočke detekované vozilo). Vďaka týmto vlastnostiam bola križovatka už v prvých dňoch schopná zvládať veľké nápory dopravy a kapacita križovatky stúpla zo 700 na približne 1200 voz/hod.

Nakoľko riešením projektu malo byť minimalizovanie kongescií vznikajúcich na jednotlivých ramenách križovatky, resp. ich riešenie, pokračovalo sa v projekte inštalovaním kamerového a dohľadového systému. Jednotlivé kamery sú umiestnené na jednotlivých ramenách križovatky v jej blízkosti a sledujú, čo sa deje na príjazdoch do križovatky. Dáta z týchto kamier (intenzita dopravy, počet vozidiel) sa vyhodnocujú v centrálnom riadiacom systéme, ktorý zložitým algoritmom prepočítava a sleduje dopravnú záťaž. Do systému sú zapojené aj premenlivé dopravné značky pracujúce na princípe otočných trojbokých hranolov a LED technológii, ktoré sú umiestnené na vjazdoch do mesta (hlavný ťah) či pred vjazdom do križovatky (vedľajšie smery).

Ak systém nedetekuje žiaden dopravný problém, križovatka je riadená iba prostredníctvom radiča, ktorý si na základe vyhodnocovania dopravy v jednotlivých smeroch prostredníctvom svojich detektorov upravuje signálny plán križovatky. V prípade detekcie dopravných problémov prostredníctvom kamerového systému CRS (centrálny riadiaci systém), je situácia vyhodnotená algoritmom a následne poslaná informácia pre radič križovatky o tom, z ktorého smeru vznikol daný problém a ako dlho už trvá. Radič následne upraví signálny plán tak, aby bola vzniknutá situácia odstránená. Ak je zaťaženie príliš veľké a križovatka ani v upravenom režime nestíha veľký nápor dopravy, poprípade je v križovatke iný problém (dopravná nehoda), CRS vyšle signál premenným dopravným značkám a tie doporučia vodičom prichádzajúcim ku križovatke použitie obchádzkových trás.

Systém pracuje plne automaticky a je jediným na Slovensku. Technicky sa jedná o ojedinelé riešenie, rovnako použitie týchto technológií v takejto kombinácii je slovenským unikátom. Riešitelia očakávajú od systému výraznú pomoc preťaženej križovatke a obyvatelia Považskej Bystrice menej času stráveného v kolónach pred križovatkou. Jedna z najväčších bodových závad na ceste zo Žiliny do Bratislavy by tak mala byť z veľkej časti odstránená.

Peter ´vlk´ Bánovec

Ďalšie informácie o spustení systému: TASR, TV Markíza (TV Noviny 9.3.), tlač

foto: © Peter Bánovec, 2006


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík