Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História podniku
Linky MHD
Schéma liniek MHD
Cestovné poriadky
Vyhľadanie spojenia
Prepravný poriadok
Diskusné fórum
Fotografie
Zoznam vozidiel
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

História podniku

MDS, a.s. Považská Bystrica je na Slovensku jedinečným projektom, ktorý v roku 2006 nabral reálne kontúry. V meste vznikol na zelenej lúke spoločný dopravný podnik mesta (34 percent akcií) a Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti, a.s. Žilina (66 percent akcií) s názvom Mestská dopravná spoločnosť, ktorá sa predstavila s 21 novými vozidlami, ktoré od 4.9.2006 zabezpečujú MHD v meste Považská Bystrica.

MDS Považská Bystrica

22.február 2006 bol pre mestskú hromadnú dopravu v meste Považská Bystrica veľmi dôležitý dátum, pretože práve vtedy mestské zastupiteľstvo schválilo zámer vytvorenia dopravného podniku. Už v polovici júna 2006 prišlo na Okresnom súde v Trenčíne k zaregistrovaniu dopravného podniku s názvom Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica. Letné mesiace júl a august boli prechodným obdobím v mestskej doprave (zabezpečovala ju ešte stále SAD Trenčín, a.s.), kedy prechádzali povinnosti v MHD na nového dopravcu. Toto prechodné obdobie bolo poznačené pestrými výmenami vozidiel z iných závodov, ktoré počas leta obsluhovali MHD a zmenou názvov zástáviek. 3.9.2006 vyšla do ulíc spolu s riadnymi spojmi vtedajšej MHD aj dvadsiatka nových autobusov (kĺbová Karosa PB-980AZ prišla do PB až neskôr), ktoré "kolaudovali" občania, mažoretky, funkcionári spoločnosti i zástupcovia mesta na spoločnej oslave.

O deň neskôr už v novom šate vyrazili autobusy na 15 autobusových liniek. Novinkou v MHD je oddelenie špeciálnych spojov premávajúcich na sídlisko Rozkvet, zachádzanie vybraných spojov k HM Tesco a následné vytvorenie liniek č. 100 a 110.

Počas pôsobenia MDS v mestskej doprave v Považskej Bystrici prišlo aj k niekoľkým racionalizačným opatreniam týkajúcich sa niektorých liniek. Medzi najviditeľnejšie bolo zrušenie linky č. 1, zachádzanie linky č. 4 cez Nemocnicu, zrušenie zachádzania liniek č. 10/100 na Východnú ul. (kedysi Rozkvet bloky H) cez víkend.

Peter Lengyel


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík