Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História podniku
Linky MHD
Schéma liniek MHD
Cestovné poriadky
Vyhľadanie spojenia
Prepravný poriadok
Diskusné fórum
Fotografie
Zoznam vozidiel
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies





Linky MHD

Pre Považskú Bystricu je MHD neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Linky MHD v meste sú situované zo základných bodov žel. stanica a aut. nástupište smerom na sídliská a do mestských častí. Pritom väčšina liniek premáva v líniách severozápad-juhovýchod a späť.

MHD 1

Linka zabezpečovala spojenie medzi Nemocnicou, vtedy OÚNZ a autobusovým nástupišťom. Na spiatočnej ceste prechádzala priamo cez sídlisko Lány so zástavkou na ul.Pionierov. Spoje tejto linky sa postupne posilňovaním MHD 3 zúžili len na nábeh pre linky 2,6,8 a 1.5.2007 bola linka MHD 1 úplne zrušená. Za zmienku stojí aj krátkodobé prečíslovanie MHD v roku 1999 na mesiac, kde bola MHD 1 vedená v dnešnej polohe MHD 3

MHD 2

Linka už niekoľko desaťročí zabezpečuje dopravu medzi severnými mestskými časťami Považskej Bystrice (Podhradie, Šebešťanová, Podvažie) a centrom, resp. Nemocnicou. Linku č.2 možno zaradiť medzi najviac trasou pozmeňované linky. Je to jediná viac spojová linka, ktorá nemá východziu stanicu na AS resp. žel. stanici (okrem víkendov a niektorých spojov), ale pokračuje až k Nemocnici a Tescu. Dĺžkou ju možno označiť za najdlhšiu linku MHD. Prvou zmenou v 90-tych rokoch bola zmena vychádzania na Orlovský most, čím sa zmenil jej okruh po ul. Kukučínovej v opačnom smere. Niekoľko mesiacov na to zmenila trasu a po dobudovaní Okružnej ulice začala premávať popod most na stanicu a okruhom cez "kukučínku" na Orlovský most. V októbri roku 1999 si jej číslo prepožičala terajšia linka MHD 11 a linka 2 bola spojená z MHD 5 a vytvorená neuveriteľná linka Manínska tiesňava - Váh - Podvažie. Linka vôbec neprechádzala autobusovou a železničnou stanicou. Po vybudovaní HM Tesco bola linka predĺžená od nemocnice až k hypermarketu. Poslednou zmenou v roku 2005 bolo presmerovanie linky kvôli spusteniu inteligentného dopravného systému v meste. V smere k TESCU prechádzajú všetky spoje cez ul.Okružnú a Kuzmányho a pri ceste späť je zrušené zachádzanie cez sídlisko STRED. Od 1.1.2008 sa linka rozdelila na spoje zachádzajúce k Tescu (MHD 2) a spoje končiace na žel. stanici (MHD 20). Od rovnakého dátumu sa zaviedlo aj zachádzanie niektorých spojov cez Orlové.

MHD 3

"Trojka" je najfrekventovanejšou linkou MHD v Pov. Bystrici. Spája najdôležitejšie body v meste a to vzdialené sídlisko SNP, športovú halu, sídlisko Lány, Nemocnicu, dva hypermarkety, centrum a stanice. Linka neprešla až takými dramatickými zmenami, snáď za zmienku stojí úprava CP linky na taktovú dopravu v roku 2005. V roku 2006 bol výlučne na túto linku zaradený aj nízkopodlažný autobus.

MHD 4

Linka spája žel. stanicu, centrum, sídlisko SNP a HLINY so Zemianskym Kvášovom. Spolu s linkami 31 a 32 sú ťažiskovou dopravou na sídlisko Hliny. Aj kvôli racionalizačným opatreniam boli niektoré večerné a víkendové spoje MHD 4 spojené so zachádzaním a vykonávaním aj obsluhy MHD 31 a 32 do Podmanína a Praznova. 1.5.2007 sa spoje linky ešte viac skomplikovali a to tým, že počas víkendov a v pracovných dňoch počas doobedia a večera spoje premávajú cez nemocnicu. Od 1.1.2008 sa linka rozdelila na spoje končiace na Hlinách (MHD 40) a na spoje končiace v Zemianskom Kvášove (MHD 4).

MHD 5

Linka MHD 5 obsluhuje severnú stranu na ľavej strane Váhu, sídlisko STRED, centrum mesta, Považskú Teplú, Vrtižer a turisticky atraktívnu Manínsku tiesňavu. V minulosti, asi do polovice 90-tych rokov existovali dva varianty linky a to 5A a 5B. 5A zachádzala do Vrtižera a 5B do Manínskej tiesňavy. V októbri 1999 premávala linka z Pov.Teplej do Podvažia a obchádzala žel.stanicu. Od roku 2006 sa obnovilo niekdajšie zachádzanie jedného spoja MHD 5 k nemocnici.

MHD 6

Index MHD 6 je stále orientovaný na trasu Nemocnica - Orlové a spať, avšak MHD 6 prešla taktiež zmenami, ktoré z nej urobili linku, ktorá sa skladá z troch spoov a k nemocnici chodí už len jediný, aj to v čase mimo vyučovania. V polovici 90-tych rokov mesto odmietlo "sponzorovať" dopravu do časti Orlové, nahradilo ju spojmi prímestskej dopravy. Atraktívnosť linky aspoň zostatkových spojov znížilo aj zatvorenie kaštieľa Orlové a tým aj zrušenie zastávky Orlové,kaštieľ

MHD 7

MHD 7 spája autobusové nástupište a žel.stanicu s miestnou časťou Jelšové. Linka je na spoje veľmi "skúpa", premáva ich denne len veľmi málo, ale je treba povedať, že je to asi jediná linka, kde víkendové spoje od roku 1997 pribúdajú. Najatraktívnejší spoj MHD 7 je asi k novému cintorínu, ktorý mesto zaviedlo len nedávno.

MHD 8

MHD 8 je tiež jedna z "oklieštených" nemocničných liniek, kde ostal už iba jeden spoj zachádzajúci až k nemocnici. Ostatné končia/začínajú na žel. stanici, v nedeľu aj pri ABŠO a spájajú žel. stanicu s časťami Horný Milochov a Milochov.

MHD 9

MHD 9 je linka spájajúca mesto s časťami Prievrat, Horný a Dolný Moštenec. Linka sa počas rokov nemení, zmenou posledného desaťročia je iba zachádzanie k ABŠO počas nedeľných omší. Na linke sú dva páry spojov obsluhované kĺbovým autobusom a niekoľko školských spojov zachádza k základným školám v meste.

MHD 10

"Desina" je pol okruhová linka spájajúca mesto s "dolným" Rozkvetom. Premávať začala niekedy okolo roku 1985, jej trasa viedla zo žel.stanice cez aut. nástupište, Kukučínovú ulicu, ďalej cez ul.Hviezdoslavovu k býv.Pozemným stavbám. Odtiaľ prechádzala cez okružnú ulicu popod starý cintorín smerom na Rozkvet. Keďže na Rozkvete bol postavený iba jeden blok panelákov, premávala len po otoč nad základnou školou. Výstavba sídliska napredovala a už v roku 1987 premávala po jednosmernej ceste cez bloky 1,2,3 (dnes ul. Novomestského 1,2,3). Časom sa pridalo aj zachádzanie cez bloky H (dnes ul.Východná). Autobusy MHD 10 už vtedy premávali cez mesto, nie po Okružnej. Začiatkom 90-tych rokov získala MHD 10 ešte jednu zastávku, a to "Rozkvet rázcestie", ktorá však nebola takmer vôbec využívaná, preto je po pár rokoch zrušili. V MHD 10 sa v roku 1992 sa uskutočnilo niekoľko zmien, existovali dva varianty linky. MHD 10 1,2,3,H a 10 F,M,N. Kedže prechádzali úplne odlišnými zastávkami na Rozkvete, z MHD 10 FMN sa 1.9.1993 vytvorila linka MHD 11, ktorá premáva až dodnes po rovnakej trase. Krátka zmena čakala MHD 10 v už spomínanej "mesačnej zmene" CP, keď premávala ako MHD 12, vtedy len v pracovných dňoch, vo veľmi zoštíhlenom počte spojov, ktoré nepremávali na žel. stanicu. MHD 10 od začiatku obsluhujú krátke i kĺbové autobusy, medzi tie najstaršie patrili Ikarusy PX 53 72, PX 64 56, PX 45 27 a kĺbové Karosy PX 77 22 a PX 77 32. Posledné výrazné zmeny linky nastali založením MDS a odlúčením špeciálnych spojov s vytvorením linky 100, ktorá na Rozkvete kopíruje MHD 10 a zrušenie víkendového zachádzania spojov na bloky H (terajšiu ul.Východnú). Zaujímavosťou trasy MHD 10 je prekonanie najvyššieho prevýšenia (viac ako 100m) medzi mestom a najvyššími bodmi sídliska Rozkvet.

MHD 11

Linka vznikla 1.9.1993 prečíslovaním linky 10 FMN. Trasa vedie novšou časťou Rozkvetu a hustotou spojov je táto linka druhou najfrekventovanejšou, hneď po MHD 3. Linku obsluhujú v pracovné dni zväčša kĺbové autobusy. Časom bola po dobudovaní niektorých blokov panelákov pridružená zastávka "K", dnes ul. Benkova 1. V septembri 2006 boli odlúčené od linky špeciálne spoje a vytvorila sa linka 110. Pri mesačnej zmene CP v 1999 bolo číslo MHD 11 použité pre dnešnú MHD 31 a spoje dnešnej MHD 11 premávali vtedy ako MHD 2.

MHD 12

Linka prvý krát vznikla v roku 1999, keď niekoľko týždňov vykonávala zrušenú MHD 10.Premávala len v pracovné dni a časť spojov mala konečnú na Kukučínovej ul. Potom bola linka zrušená. Opätovne bola zavedená 1.1.2008 ako bezplatná linka TESCO - Rozkvet F,M,N,K. Prevádzkovaná je cudzím autobusom PB-186AY, ktorý patrí inej firme.

MHD 14

Linka vznikla aj zanikla v roku 1999 a bola úplnou kópiou MHD 32, ktorú vymenila počas dočasnej zmeny CP.

MHD 20

Linka premáva od 1.1.2008 na linke Podvažie - žel.stanica. Bola vytvorená na sprehľadnenie spojov MHD 2, ktoré končili na stanici. Teraz je už jasné, že MHD 2 ide do mesta a MHD 20 končí na žel. staníci.

MHD 21

MHD 21 bola najkratšie premávajúcou úplne novou linkou nielen do označenia, ale aj čo sa týka trasy. Premávala na trase SNP - Lánska - ul. Kuzmányho - Kino mier (dnes Hypernova)- Rozkvet F,M,N,K. Bola tvorená kombinovaním nábehov MHD 3,10 a 11. Premávala počas niekoľko týždňovej testovacej zmeny CP roku 1999 v počte spojov asi 7x denne vrátane víkendovych spojov. Dnes časť jej ciest supluje linka 100,110.

MHD 31

MHD 31 je linka spájajúce mesto s Hlinami, SNP a Podmanínom. Linka sa mohla do januára 2008 "pýšiť" svojou variabilitou spojov, pretože viac ako 60% spojov tejto linky sa líšilo od základnej trasy. MHD 31 tak bolo možné badať na takmer všetkých zástavkách v meste, na Strede, Lánskej, na SNP, Hlinách, v Zemianskom Kvášove, Praznove. Počas dočasnej zmeny CP v roku 1999 boli spoje presunuté pod hlavičku MHD 11. Od 1.1.2008 bola linka rozdelená na "nemocničnú časť" spojov (MHD 310) a základné spoje jazdiace podľa pôvodnej trasy. Premáva už teda len na základnej trase Žel.stanica - SPŠ - Hliny - Podmanín.

MHD 32

Linka spája mesto s Hlinami a Praznovom, na linke sa taktiež našlo v minulosti veľa špeciálnych spojov. Počas večera a niekedy cez víkend bývala linka spájaná s trasami MHD 4 a 31. Pri zmene CP v októbri 1999 mala linka číslovanie MHD 14. Od leta 2007 končia niektoré spoje pri Kultúrnom dome v Prazove. Od 1.1.2008 boli od linky odlúčené špeciálne spoje, teda tie, ktoré zachádzali cez nemocnicu alebo Zemiansky Kvášov.

MHD 40

Linka vznikla 1.1.2008 odlúčením spojov končiacich na Hlinách z MHD 4. Obsluhujú ju normálne i kĺbové autobusy a niektoré spoje zachádzajú k nemocnici.

MHD 99

Linka vznikla v apríli roku 2006 ako zmluvná preprava pre HM HYPERNOVA a premáva počas víkendov na linke HYPERNOVA - Rozkvet F,M,N,K - HYPERNOVA. Preprava je na linke bezplatná.

MHD 100

Linka vznikla v septembri roku 2006 ako súhrnné označenie pre špeciálne spoje MHD 10, takže na Rozkvete aj kopíruje jej trasu. MHD 100 spája Nemocnicu a HM Tesco s Rozkvetom.

MHD 110

Linka vznikla tiež v septembri roku 2006 odlúčením špeciálnych a žiackych spojov od MHD 11. Linkou sa možno dostať k Nemocnici, na SNP, Hliny, ku všetkým základným školám v meste.

MHD 120

Linka vznikla 1.1.2008 a premáva na bezplatnej trase TESCO - ZŠ.sv.Augustína - Žel.stanica a späť. Prevádzkovaná je cudzím autobusom PB-186AY.

MHD 310

Linka vznikla 1.1.2008 odlúčením špeciálnych spojov od MHD 31 a stanovaním základnej trasy cez nemocnicu a SNP. Tvorí ju pomerne dosť spojov rovnako počas pracovného týždňa ako aj niekoľko spojov cez víkend.

MHD 320

Linka vznikla 1.1.2008 taktiež odlúčením špeciálnych spojov od MHD 32 a premáva v dvoch variantách - cez nemocnicu a cez Zemiansky Kvášov.

Na záver niekoľko fotografií:

▲ Posledný spoj MHD 1, 30.4.2007, 15:32 ▲

▲ Mapa MHD z druhej polovice 80-tych rokov ▲

▲ Dnes už nepoužívaná zastávka MHD 10 Rozkvet, otoč ▲

▲ Linka MHD 100 prechádza na Rozkvete po Ulici Novomestského ▲

▲ Prevýšenie MHD 10 a 11 na Rozkvete dáva zabrať autobusom hlavne cez zimu ▲

▲ Spoj linky 32O v prvý deň jej zavedenia ▲

Peter Lengyel


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík