Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Zoznam vozidiel
Fotografie
Diskusné fórum
Cestovné poriadky
Web dopravcu
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Zdroje informácií

Použitá literatúra


 [1]LOSOS, L. a kol.: Atlas tramvají. Praha, Nakladatelství dopravy a spojů, 1981
 [2]HOLUB, L. - VYCHODIL, P. - ČERMÁK, J.: Atlas trolejbusů. 1. vydanie, Praha, Nakladatelství dopravy a spojů, 1986
 [3]JURIKA, Ľ. - ŠESTINA, V. a kol: 100 rokov električiek v Bratislave. Bratislava, Alfa konti, s.r.o., 1995
 [4]HORNÍK, J.: 90 rokov trolejbusovej dopravy v Bratislave. Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, a.s., 1999
 [5]KRÁL, M.: 70 rokov autobusovej dopravy v Bratislave. Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, a.s., 1997
 [6]KRÁL, M. - HABARDA, D.: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, a.s., 1995
 [7]LINERT, S.:  Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy. 2. vydanie, Praha, Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s., 2002
 [8]MESTSKÁ RADA BRATISLAVA:  Bratislava. Berlin, Dari-Verlag, 1928
 [9]KRATOCHVÍL, L.: 50 rokov verejnej autobusovej dopravy v regióne západného Slovenska. Združenie verejných autobusových dopravcov, 1999
[10]KRÁTKY, P. a kol.: 50 rokov verejnej autobusovej dopravy v trnavskom regióne. Trnava, SAD Trnava, š.p., 1999
[11]ŠIMONČIČ, J. - WATZKA J.: Dejiny Trnavy. Bratislava, Obzor, 1988
[12]Trnava - orientačný plán. 1. vydanie, Bratislava, Kartografické nakladateľstvo, 1969
[13]Trnava - orientačný plán. 4. vydanie, Bratislava, Slovenská kartografia, 1977
[14]Trnava - orientačná mapa. 1. vydanie, Bratislava, Slovenská kartografia, 1988
[15]LINERT S. - FOJTÍK P. - MAHEL I.: Kolejová vozidla pražské městské hromadné dopravy. Praha, Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s., 2005
[16]MARA, R.: Tramvaje T2. Praha, Dopravní vydavatelství Malkus, 2005
[17]MARA, R.: 40 let tramvají T3. Praha, K-Report, 2001
[18]LINERT, S. - FOJTÍK, P. - PROŠEK, F.: Pražská městská doprava 1974 - 1985. Praha, KPMD KD Praha, 1986
[19]MARA, R.: Tramvaje T2 v Praze. Praha, Klub přátel tramvají Tatra, 1998 - 2000
[20]HONZÍK, A.: Technická zpráva ČKD, 1/1976
[21]Cestovný poriadok mestskej dopravy v Trnave (platný od 1. 1. 1977). ČSAD, n.p., 1977
[22]Cestovné poriadky SAD (platné od 29. 5. 1994).
[23]Trnava - cestovný informátor 2000 - 2001 (platnosť od 28. 5. 2000). 1. vydanie, Turista, 2000
[24]Cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy v Trnave (platný od 15. 12. 2002). SAD Trnava, a.s., 2002
[25]Cestovný poriadok ČSAD 1985/86 pre Západoslovenský kraj.
[26]Cestovný poriadok ČSAD 1986/87 pre Západoslovenský kraj.
[27]Cestovný poriadok ČSAD 1990/91 pre Západoslovenský kraj.
[28]http://www.metroweb.cz
[29]„Projekt trolejbusovej trate pre Trenčín“ z roku 1947 uložený v Trenčianskom múzeu v Trenčíne pod číslom R 451
[30]50 ZŤS Dubnica nad Váhom. Vydavateľstvo Osveta pre ZŤS, n.p., Dubnica nad Váhom, 1986
[31]Odchody autobusov z miest Poprad, Svit, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Spišská Stará Ves, Kežmarok, Spišská Belá (platnosť: 30. 5. 1999 - 27. 5. 2000). SAD Poprad, š.p., 1999
[32]Cestovný poriadok SAD 2002/2003 - Bratislava, Nitra, Trenčín, Trnava. Zväz autobusovej dopravy Nitra, Štúrova 72, 949 01 Nitra, 2002
[33]TULIUS, J. a kol.:   KAROSA, Vydala Karosa, a.s. Vysoké Mýto pri príležitosti 100. výročia založenia firmy, 1995


Ďalšie pramene


[a]Vlastné poznámky autorov týchto stránok a prispievateľov
[b]Archív Dopravného podniku Bratislava, a.s.
[c]Propagačné materiály firiem Karosa, Ikarus, Mercedes, Solaris
[d]Krátke správy v dobovej tlači(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík