Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Zoznam vozidiel
Fotografie
Schéma liniek MHD
Cestovanie MHD
Trolejbusy
Diskusné fórum
Cestovné poriadky
Web dopravcu
Autori stránok
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Cestovanie MHD v Trenčíne

Posledná aktualizácia:  3. 8. 2007
Mestská hromadná doprava v Trenčíne je zabezpečovaná výhradne autobusmi. Obsluhuje mesto ako aj pričlenené obce Záblatie, Zlatovce, Istebník, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice a Nozdrkovce. Prevádzka je celodenná celotýždňová. Nočná doprava je prevádzkovaná jedinou linkou v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu.

Autobusová stanica sa nachádza hneď vedľa železničnej. Pri staničnej budove sú umiestnené zastávky MHD, ďalej zastávky diaľkovej dopravy a za cestou zastávky prímestskej dopravy. Nie všetky linky MHD zachádzajú k autobusovej stanici. Najviac liniek MHD vedie cez zastávku Hasičská pri centre mesta.


Súčasná tarifa a vybavovanie cestujúcich

Cestovné lístky sa predávajú u vodiča v autobuse. Platba je možná v hotovosti alebo z tzv. „dopravnej karty“, ktorou sa poskytuje na každý cestovný lístok komerčná zľava. Funguje ako elektronická peňaženka, na ktorú sa „dobije“ kredit (v autobuse u vodiča alebo v informačnej kancelárii) a pri každej jazde sa príslušná suma za cestovný lístok odpočíta.

Dopravnú kartu je možné zakúpiť v informačnej kancelárii na autobusovej stanici, kde je možné získať aj ďalšie informácie o mestskej, prímestskej a diaľkovej doprave, o tarife, cestovných poriadkoch, miestenkách a pod. Občas sa tam predávajú aj vytlačené cestovné poriadky, ale iba pre prímestskú a diaľkovú dopravu. Cestovné poriadky pre mestskú dopravu distribuuje mestský úrad vo svojej informačnej kancelárii na Štúrovom námestí (v budove bývalého krajského úradu), na svojej internetovej stránke alebo prostredníctvom regionálnych novín (pri výraznej zmene).

Pri prestupe do 20 minút je pri platení dopravnou kartou mierne znížená cena ďalšieho cestovného lístka. Žiadne iné prestupné cestovné lístky zatiaľ neexistujú (napr. mesačný alebo 24-hodinový).

V prípade platenia v hotovosti je vhodné mať pripravené mince v primeranej hodnote k sume požadovaného cestovného lístka.Cestovný lístok trenčianskej MHD z roku 2007


Cenník platný od 1. 9. 2004 (podľa údajov SAD Trenčín, a.s.)

Na internetovej stránke SAD Trenčín, a.s. sa uvádza:

Druh cestovného lístka Hotovosť u vodiča Z dopravnej karty
Obyčajné cestovné 12,- 8,-
Polovičné cestovné 6,- 4,-
Batožina, kočík bez dieťaťa 6,- 4,-
Lístok pre psa 12,- 8,-
Prestupné lístky do 20 min.    
Prestupné cestovné - 7,-
Prestupné polovičné cestovné - 3,50
Prestupné - Batožina, kočík bez dieťaťa - 3,50
Prestupný lístok pre psa - 7,-


Nárokovosť na druh cestovného lístka Zľava
Deti a mládež do začatia školskej dochádzky do 16. rokov veku POLOVIČNÉ
Žiaci a študenti stredných a vysokých škôl s výnimkou trvale zamestnaných POLOVIČNÉ
Žiaci a študenti študujúci na stredných a vysokých školách v zahraničí POLOVIČNÉ
Deti do 6 rokov ZDARMA
Osoby - držitelia ŤZP, ŤZP-S POLOVIČNÉ
Sprievodca ŤZP-S, vodiaci pes, kočík s dieťaťom, invalidný vozík ZDARMA
Občania nad 70 rokov a zahraniční Slováci nad 70 rokov POLOVIČNÉ


Každý cestujúci musí mať počas prepravy a vystupovania platný cestovný lístok, v prípade zakúpenia zľavneného lístka aj preukaz oprávňujúci k 50% zľave cestovného alebo preukaz oprávňujúci k bezplatnej preprave.

Cena dopravnej karty je 250,- Sk. Prvotné nabitie dopravnej karty je potrebné vykonať pri kúpe karty v minimálnej hodnote 100,- Sk (maximálne 1000,- Sk).
Zastávky

Zastávky MHD sú tvorené označníkom zvyčajne červenej farby s logom autobusu alebo ČSAD/SAD, kde sa nachádza (pokiaľ ho niekto nezničil) aj cestovný poriadok s odchodmi autobusov pre každú linku s uvedením smeru. Odchody nie sú rozdelené na pracovné dni, soboty, nedele a sviatky, preto je potrebné všímať si vysvetlivky.

Na niektorých zastávkach sú aj zastávkové prístrešky rôznych konštrukcií. Niektoré zastávky sú spoločné aj pre prímestskú dopravu alebo sú v blízkosti jej zastávok. Tým je umožnený aj prestup na autobusy prímestskej dopravy mimo autobusovú stanicu.
Cestovný poriadok

Od 19. augusta 2006, s neskoršími menšími úpravami, platí v celej MHD v Trenčíne tzv. intervalový cestovný poriadok. Na každej linke, pokiaľ to bolo možné, bol vytvorený interval, napr. 15, 30 alebo 60 minút. Pre pravidelné cestovanie je tak vhodné zapamätať si odchody platné pre dané hodiny, pozor však na rozdiel medzi špičkou a sedlom, keďže intervaly nie sú zvyčajne rovnaké po celý deň.

Cestovný poriadok MHD vo formáte PDF poskytuje stránka dopravcu SAD Trenčín, a.s. alebo stránka mesta.
Schéma liniek

Žiaľ, aktuálna schéma liniek neexistuje ani v autobusoch, ani na zastávkach a ani na internetovej stránke dopravcu. Najmä pre cestujúcich používajúcich MHD v Trenčíne iba občasne je vhodné si uvedomiť, že niektoré linky majú väčšiu časť svojej trasy identickú (delia sa najmä v posledných zastávkach). Ide napr. o linky č. 1, 11, 17; 5, 23 a 8, 15, 18, 28. Na niektorých linkách je väčšina spojov vedená iba v časti trasy linky (napr. na linke č. 2 nezachádzajú všetky spoje až do Nozdrkoviec ale iba po Biskupice, linka č. 1 má niektoré spoje ukončené už na autobusovej stanici a nie až v Kubrej, na linke č. 13, 17 a 23 pokračujú vybrané spoje z autobusovej stanice až na zastávku TRENS). Vybrané spoje na linkách č. 2 a 6 zachádzajú na zastávku MERINA pri obchodnom centre MAX.

Pre niektoré trasy cez mesto je možné použiť aj autobusy prímestskej dopravy, ktoré majú tiež pomerne hustú sieť zastávok v obvode mesta. Cestovné je však drahšie a závislé od vzdialenosti.
Obsluha hypermarketu TESCO

Okrem liniek MHD obsluhujú hypermarket TESCO, umiestnený južne od mesta v mestskej časti Belá pri Trenčianskej Turnej, aj zmluvné linky vedené z autobusovej stanice cez Hasičskú a Električnú ulicu k hypermarketu a zo sídliska Juh II (ul. gen. L. Svobodu) tiež k hypermarketu. Ich prevádzku nezabezpečuje SAD Trenčín, a.s.

Premávajú denne od cca 8:30 do cca 22:00 (záleží od smeru) plus ranný spoj na 6:00 určený najmä zamestnancom. Interval na nich je 30 minút, počas obeda a večer 60 minút (na sídlisko Juh dopoludnia tiež interval 60 minút).

Cestovné sa platí v hotovosti u vodiča (4,- Sk), neuznávajú sa žiadne zľavy. Výstup v smere do hypermarketu je povolený až na zastávke TESCO, nástup smerom od hypermarketu iba na zastávke TESCO.

Autobusy zastavujú na zastávkach MHD, kde je vyvesený cestovný poriadok týchto liniek. Zastávky mimo hypermarket sú na znamenie.
Autobusy

V MHD jazdia pomerne nové autobusy Karosa B952E (sólo) a B961E (kĺbové) celočervenej farby. Okrem nich jazdia aj staršie autobusy v červeno-bielej farebnej kombinácii alebo s celovozidlovou reklamou.
Označenie linky MHD je číselné jednou alebo dvoma koncovými ciframi tzv. licenčného šesťmiestneho čísla (nesúvislé rozpätie od linky č. 1 až po nočnú linku č. 50). Pokiaľ nie je autobus vybavený svietiacimi LED-kovými transparentami, je červené číslo linky uvedené na bielej tabuľke, pričom na boku a vpredu by mal byť čiernym písmom uvedený aj smer a cieľ cesty.

Nástup do autobusov je prednými dverami vzhľadom na predaj cestovných lístkov u vodiča.

S kočíkom je najlepšie nastupovať do nových celočervených autobusov cez stredné dvere, pri kĺbových do druhých (prípadne tretích) dverí od čela vozidla. Staršie autobusy (Karosa B 932) umožňujú nastupovanie s kočíkom cez stredné dvere, najstaršie typy (Karosa B 732, B 832) cez zadné dvere.
Nízkopodlažný autobus je v MHD iba jeden (Karosa Citelis 12M) a je nasadzovaný takmer výlučne na linku č. 18 (Juh – nemocnica – Hasičská – Sihoť). V prípade jeho neschopnosti neexistuje za neho náhrada umožňujúca bezproblémový nástup a výstup cestujúcich na vozíku, takže môže byť nahradený iba vozidlom so štandardnou výškou podlahy.
Tipy na výlety MHD

Kĺbové vozidlá jazdia iba v pracovných dňoch (ale aj cez prázdniny) prevažne na linke č. 1, obmedzene aj na linkách č. 5, 8, 15 a 23, prípadne ďalších.

Najhustejšia premávka vozidiel MHD je medzi stanicou, centrom a sídliskom Juh.

Závod SAD Trenčín, a.s. sa nachádza „za mostami“, t.j. na Zlatovskej ulici (linky č. 3, 5, 6, 7, 15).
Pre fotografov sú zaujímavé miesta v pričlenených obciach (charakter dediny), na sídlisku Juh (paneláková zástavba prevažne od osemdesiatych rokov), na Dlhých honoch (sídlisko z tehlových bytových jednotiek s množstvom zelene) alebo sídlisko Sihoť (staršie aj novšie bytové jednotky).
Linka č. 11 vedie do Kubrice, kde sa pred mestskou časťou nachádza minerálny prameň, tzv. kyselka. Tento úsek vedie aj listnatým lesom.
Linka č. 13 cestou do Záblatia prechádza aj cez polia, podobne aj linka č. 21 smerom k Opatovej.Diskusia:

MHD Trenčín - Všeobecná diskusia* * *

Text a fotografie: Ing. Marko Engler


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík