Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Návrh linkového vedenia električiek po otvorení trate do Petržalky

Posledná aktualizácia: 16. 9. 2009


Úvod

Prioritou v oblasti stavby nových električkových tratí v Bratislave je výstavba rýchlodráhy do Petržalky, keďže toto najväčšie sídlisko na Slovensku je dnes obsluhované iba autobusovou dopravou, čo nie je ekonomické, ekologické ani efektívne. Električka tu má byť postavená namiesto pôvodne plánovaného metra, ktoré je dnes z finančného hľadiska nerealizovateľné. Na súčasnú sieť električiek sa bude trať do Petržalky napájať na Šafárikovom námestí. Odtiaľ prejde ponad rieku Dunaj cez Starý most a ďalej bude pokračovať stredom Petržalky v nezastavanom koridore (plánovanom pre stavbu metra) až po Janíkov dvor, kde má byť obratisko a vozovňa.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili výstavbu električkovej trate do Petržalky dňa 11. 12. 2003, termín jej začatia sa však stále odkladá.

Po otvorení trate do Petržalky bude nutné upraviť linkové vedenie električiek. Podľa predbežných plánov dopravného podniku by v ňom nemalo dôjsť k zásadnejším zmenám. Do Petržalky by podľa tohto návrhu mali premávať jednak nové linky, ale tiež by sem mali byť predĺžené linky končiace v súčasnosti na Námestí Ľudovíta Štúra a Námestí SNP. Súčasné linkové vedenie električiek je však kvôli vysokému počtu liniek pomerne neprehľadné (s čím môžu mať problémy predovšetkým návštevníci Bratislavy), preto by bolo vhodné zaviesť úplne nové linkové vedenie s nižším počtom liniek a kratšími intervalmi medzi spojmi. A práve otvorenie novej trate je ideálnou príležitosťou na takúto radikálnu zmenu.


Električková doprava v súčasnosti

V súčasnosti má Bratislava 13 električkových liniek s jednotným intervalom 12 minút v dňoch školského vyučovania (linka č. 9 má v rannej špičke dní školského vyučovania skrátený interval na 6 minút), 15 minút v pracovných dňoch počas školských prázdnin a 20 minút cez víkendy, sviatky, v skorých ranných a neskorých večerných hodinách (linka č. 13 premáva aj cez voľné dni v 15-minútovom intervale). Linky č. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13 a 14 v súčasnosti premávajú celodenne bez obmedzení, linky č. 4, 5 a 9 premávajú síce celodenne, ale kratšie ako ostatné linky (linka č. 4 navyše v dopoludňajšom dopravnom sedle pracovných dní a vo večerných hodinách pracovných aj voľných dní premáva len v úseku Karlova Ves - Zátišie), linka č. 17 premáva len v rannej a linka č. 7 len v popoludňajšej špičke dní školského vyučovania. Na linkách č. 1, 2, 4 a 12 premávajú súpravy 2x T3 z vozovne Jurajov dvor, linky č. 5, 9 a 11 obsluhujú súpravy 2x T3/T6 z vozovne Krasňany, na linku č. 9 vypravujú súpravy obe vozovne (Jurajov dvor 2x T3 a Krasňany 2x T3/T6), na linkách č. 3, 8, 13 a 14 jazdia krasňanské vozidlá K2, na linkách č. 7 a 17 premávajú krasňanské električky všetkých typov.


Po výstavbe električkovej trate do Petržalky

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať môj návrh, ako by mohlo linkové vedenie električiek po sprevádzkovaní trate do Petržalky vyzerať.


● linka č. 1: Hlavná stanica – Obchodná – Námestie SNP – Štúrova – Šafárikovo námestie – Petržalka, Janíkov dvor a späť
(nahrádza dnešné linky č. 13 a 95);

● linka č. 2: Hlavná stanica – Radlinského – Vazovova – Trnavské mýto – Jurajov dvor – Zlaté piesky a späť
(bez zmeny trasy oproti súčasnosti);

● linka č. 3: Petržalka, Janíkov dvor – Šafárikovo námestie – Štúrova – Špitálska – Americké námestie – Radlinského – Račianske mýto – ŽST Vinohrady – Rača, Komisárky a späť
(nahrádza súčasné linky č. 11 a 95);

● linka č. 4: Dúbravka, Pri kríži – Karlova Ves – Nový most – Šafárikovo námestie – Štúrova – Jesenského – Námestie Ľudovíta Štúra – Nový most – Karlova Ves – Dúbravka, Pri kríži
(nahrádza súčasnú linku č. 12);

● linka č. 5: Dúbravka, Pri kríži – Karlova Ves – tunel – Obchodná – Radlinského – Račianske mýto – ŽST Vinohrady – Rača, Komisárky a späť
(bez zmeny trasy oproti súčasnosti);

● linka č. 6: Karlova Ves – tunel – Námestie SNP – Špitálska – Trnavské mýto – ŽST Nové Mesto a späť
(čiastočne nahrádza súčasnú linku č. 1);

● linka č. 7: Karlova Ves – Nový most – Jesenského – Špitálska – Americké námestie – Radlinského – Račianske mýto – ŽST Vinohrady a späť
(nahrádza súčasné linky č. 7 a 17, novinkou je obojsmerná obsluha Mostovej a Jesenského ulice aj mimo rannej špičky);

● linka č. 8: Petržalka, Janíkov dvor – Šafárikovo námestie – Štúrova – Špitálska – Trnavské mýto – Ružinov, Astronomická a späť
(nahrádza súčasné linky č. 14 a 95);

● linka č. 9: Ružinov, Astronomická – Trnavské mýto – Vazovova – Radlinského – Obchodná – Námestie SNP – Jesenského – Námestie Ľudovíta Štúra – Šafárikovo námestie – Štúrova – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Vazovova – Trnavské mýto – Ružinov, Astronomická
(nahrádza čiastočne súčasnú linku č. 9 a čiastočne súčasnú linku č. 13).


Pre všetky linky navrhujem jednotný interval 8 minút v dňoch školského vyučovania, 10 minút v pracovných dňoch počas školských prázdnin, 12 minút počas víkendov a sviatkov. V pracovných dňoch medzi 4.30 a 5.00 hod. by bol interval predĺžený na 20 minút, medzi 5.00 a 5.30 hod. na 12 minút, medzi 19.00 a 19.30 hod. na 10 minút, medzi 19.30 a 20.00 hod. na 12 minút, medzi 20.00 a 21.00 hod. na 15 minút a po 21.00 hod. na 20 minút. Počas voľných dní by sa interval predĺžil v čase od 4.30 do 5.30 hod. na 20 minút, od 5.30 do 7.30 hod. na 15 minút, od 19.30 do 21.00 hod. na 15 minút a po 21.00 hod. na 20 minút. Linka č. 7 začína premávku ako posledná – prvý spoj by išiel v pracovných dňoch od ŽST Vinohrady o cca 5.15 hod. a z Karlovej Vsi o cca 6.00 hod., v sobotu od ŽST Vinohrady o cca 6.45 hod. a z Karlovej Vsi o cca 7.30 hod, v nedeľu a sviatok od ŽST Vinohrady o cca 12.45 hod. a z Karlovej Vsi o cca 13.30 hod. Zároveň premávku končí ako prvá – posledný spoj by v pracovných aj voľných dňoch odišiel od ŽST Vinohrady o cca 18.45 hod. a z Karlovej Vsi o cca 19.30 hod. Linka č. 9 môže mať počas dní školského vyučovania v čase od 6.45 do 7.45 hod. skrátený interval na 4 minúty. Posilové spoje linky č. 9 by končili už na Obchodnej ulici na zastávke Poštová, odkiaľ by sa presunuli na Kamenné námestie a odtiaľ by pokračovali buď ako linka č. 8 do Ružinova alebo ako linka č. 7 na ŽST Vinohrady (v prípade, že by už išli do vozovne).Obr. 1 – Schéma návrhu nového linkového vedenia električiek


Na jednotlivé linky navrhujem vypravovať vozidlá nasledovne (návrh ráta s tým, že do vozovne Janíkov dvor bude presunutých cca 15 súprav 2x T3 z vozovne Jurajov dvor a dodaných 25 nových viacčlánkových vozidiel s kapacitou približne zodpovedajúcou súprave 2x T3/T6):


Číslo linky Vozovňa Typy vozidiel
1 Janíkov dvor súpravy 2x T3, resp. nové adekvátne viacčlánkové vozidlá
2 Jurajov dvor súpravy 2x T3
3 Janíkov dvor súpravy 2x T3, resp. nové adekvátne viacčlánkové vozidlá
Krasňany súpravy 2x T3/T6
4 Jurajov dvor súpravy 2x T3
5 Krasňany súpravy 2x T3/T6
6 Jurajov dvor súpravy 2x T3
7 Krasňany električky K2
8 Janíkov dvor súpravy 2 x T3, resp. nové adekvátne viacčlánkové vozidlá
9 Krasňany električky K2


Navrhované linkové vedenie je podstatne prehľadnejšie a efektívnejšie oproti súčasnému, zachová, resp. rozšíri priame spojenie medzi dôležitými bodmi, posilní potrebné spojenie do centra mesta a naopak na Hlavnú stanicu bude premávať menej električiek ako teraz, keďže v súčasnosti tam jazdia nevyťažené. Okrem toho z Trnavského a Račianskeho mýta je z časového hľadiska oveľa výhodnejšie cestovať na Hlavnú stanicu autobusovou alebo trolejbusovou dopravou po Šancovej ulici, nakoľko trasa električky je dlhšia.

Pre nové linkové vedenie navrhujem nasledovné cestovné poriadky, vrátane obehov vozidiel (kurz je označený malým číslom za časom odchodu):

Linka č. 1 Linka č. 4 Linka č. 7
Linka č. 2 Linka č. 5 Linka č. 8
Linka č. 3 Linka č. 6 Linka č. 9


Podľa tohto návrhu cestovných poriadkov by premávalo v najexponovanejšom čase (v rannej špičke dní školského vyučovania) spolu 114 električkových vlakov (+ 8 zálohových vozidiel). Vozovňa Krasňany by vypravovala 51 vlakov (+ 3 zálohové vozne – prvý priamo vo vozovni, druhý v Rači, tretí v Dúbravke), vozovňa Jurajov dvor 32 vlakov (+ 4 zálohové vozidlá – prvé priamo vo vozovni, druhé v Ružinove, tretie a štvrté v obratisku Hlavná stanica), vozovňa Janíkov dvor 31 vlakov (+ 1 zálohový vozeň – priamo vo vozovni). Spolu so zálohovými vozidlami by teda výpravu zabezpečovalo 122 električkových vlakov, čo predstavuje reálnu potrebu vlastniť ich cca 140 – 150.

Pri tvorbe cestovných poriadkov sú brané do úvahy reálne jazdné doby (ako v súčasnosti), v prípade novej trate do Petržalky počítam s jazdným časom v úseku Šafárikovo námestie – Janíkov dvor 12 minút. Jazdné doby jednotlivých liniek sú teda nasledovné:


● linka č. 1: 46 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Janíkov dvor + 1 minúta obratový čas v obratisku Hlavná stanica;
● linka č. 2: 52 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Zlaté piesky + 1 minúta obratový čas v obratisku Hlavná stanica;
● linka č. 3: 84 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Janíkov dvor + 3 minúty obratový čas v obratisku Komisárky;
● linka č. 4: 57 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Pri kríži;
● linka č. 5: 106 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Pri kríži + 3 minúty obratový čas v obratisku Komisárky;
● linka č. 6: 70 minút obojsmerne + 4 minúty obratový čas v obratisku Karlova Ves + 1 minúta obratový čas v obratisku ŽST Nové Mesto
● linka č. 7: 68 minút obojsmerne + 4 minúty obratový čas v obratisku Karlova Ves + 2 minúty obratový čas v obratisku ŽST Vinohrady;
● linka č. 8: 67 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Astronomická + 3 minúty obratový čas v obratisku Janíkov dvor;
● linka č. 9: 54 minút obojsmerne + 3 minúty obratový čas v obratisku Astronomická.

Poznámka: za obratový čas sa považuje čas, za ktorý vozidlo prejde úsek od výstupnej zastávky po nástupnú. V skorých ranných a neskorých večerných hodinách sa jazdné doby skracujú. V cestovných poriadkoch sú zahrnuté zákonné prestávky pre vodičov, technologický čas, ako aj čas na vyrovnanie meškania (bez potreby tzv. „striedačov“).Diskusia:

Bratislava - Návrh linkového vedenia električiek do Petržalky* * *

Autor: Majo(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík