Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Prehľad vozidiel
Zoznam vozidiel
Fotografie
Diskusné fórum
Trasy liniek
Cestovné poriadky
Prepravný poriadok
Kontakt na DP
Autori stránok
Zdroje informácií
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Motorový vozeň KPS, ev. č. 46

V roku 1959 došlo k zastaveniu premávky električiek v Teplicích. K postupnému obmedzovaniu dopravy električiek v tomto meste však prišlo už skorej v súvislosti so začatím a postupným rozširovaním trolejbusovej dopravy od roku 1952. Niekedy v rokoch 1953-1956 bol jeden z vozňov ev. č. 46-48 odpredaný do Bratislavy, kde dostal ev. č. 46.

Popis vozňa :Električky z Královopolské Strojírny mali svoj veľmi typický vzhľad - pomerne úzke plošiny a široké okenné stĺpiky. Inak tomu nebolo ani u tohoto vozidla. Električka mala pomerne jednoduchý pojazd, vozidlo bolo dvojosé, prístup k nápravám chránili bočné latky. Vozne boli vybavené elektromagnetickou koľajnicovou brzdou, ktorá bola nevyhnutným vybavením pre vozidlá jazdiace po tratiach s prevýšením ako v Tepliciach. Vzduchotlakovú brzdu vozidlo nemalo. Na pohon boli použité dva elektromotory GTM4 o výkone 2x 39,7kW. Výzbroj dodala BBC. Odporníky boli umiestnené na streche. Vozeň bol vybavený tyčovým zberačom, spriahadlo bolo kruhové.

Skriňa bola klasickej konštrukcie, s dreveným rámom s kovovými vstuhami, zvonka oplechovaná. Vpredu bola plošina prudko zúžená, už bočné okienka čela boli pod uhlom. Tieto boli spúšťacie. Postupne sa rozširujúce plošiny sa uzatvárali jednodielnymi dverami. Na bočnici boli štyri bezrámové okná, medzi nimi typické široké okenné stĺpiky. Na streche nebol nástrešok, vozne mali náporové vetranie na streche. Na čelách boli aj zásuvky mnohočlenného riadenia. Linková orientácia bola tesne pod oknom.Technické informácie :
Celková dĺžka aj so spriahadlami: 11430 mm
Dĺžka bez spriahadiel: ? mm
Šírka vozovej skrine: 2060 mm
Výška vozovej skrine: 3600 mm
Rázvor: 3600 mm
Rozchod: 1000 mm
Hmotnosť: 12,5 Mp
Obsaditeľnosť: 58 (22 sediacich + 36 stojacich)
Napätie: 600 V
Typ motorov: 2xGTM 4
Výkon motorov: 2x45 kWMotorový voz ev. čísla 46 po dodaní do Bratislavy a úpravách.Premávka : Do Teplic boli dodané tri vozne tohto typu, dva v roku 1933 a jeden v roku 1939. Vozne dostali ev. č. 46-48. Do Bratislavy sa údajne dostalo vozidlo 47, ktoré bolo v Teplicích vyradené v roku 1956. Do úvahy by však pripadal aj vozeň 48, ktorý bol vyradený už v roku 1953. Dátum dodania vozidla nie je jasný. Väčšina autorov uvádza rok 1956, zaradenie do premávky v roku 1957. Vo výpravných knihách však vozidlo figuruje už od roku 1954, kedy sa začalo sporadicky objavovať na rôznych linkách. 13.1.1954 na linke č. 3, 16.1.1954 na linke č. 1, 3 a 7.2.1954 na linke č. 2, potom až 23.9.1954. V roku 1955 už jazdil vozeň oveľa častejšie, za celý rok bol vypravený už 11 krát, linky boli 2,3 a 4. Bohužiaľ omyl výpravcu nemožno vylúčiť a teda ani nemožno povedať, či vozeň naozaj prišiel do Bratislavy skorej. Každopádne v neskoršiom období sa doménou tohoto vozidla stala linka č. 6, na ktorej jazdil najčastejšie. Po jej skrátení v roku 1960 prešiel vozeň do stavu pracovných vozňov pod číslom 152, kde slúžil až do roku 1965.

Úpravy : Ešte v Teplicích bola na vozni skriňa upravovaná odstránením vetracích okienok a dosadením dvojdielnych posuvných dverí. V Bratislave sa odstránila zásuvka mnohočlenného riadenia, boli dosadené spriahadlá Compact aj s kolíkmi na premávku s vlečnými vozňami, s ktorými však obvykle vozeň nejazdil. Ďalej bol tyčový zberač vymenený za pantograf Siemens. Poistková skriňa sa počas existencie vozidla premiestnila na ľavú stranu čela, na pravú bola v Bratislave dosadená linková orientácia. Linková tabuľa na čele sa zasúvala do prirobených úchytov nad nárazníkom podľa bratislavských zvyklostí. Náporové vetranie bolo pravdepodobne zrušené ešte pred dodaním do Bratislavy.


JURIKA, Ľ., ŠESTINA, V. a kol: 100 rokov električiek v Bratislave, Alfa konti s. r. o., Bratislava 1995

LOSOS, L. a kol.: Atlas tramvají, Nadas, Praha 1981

Ing. HAVLÍK, P., HERTL, J., GRISA, M., WOLF, V.: Stručný prúvodce stoletou historií městské hromadné dopravy v Teplicích, Vydavatelství Wolf, Ústí nad Labem 1995


Spracované údaje získané z archívov DPB a. s.


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík