Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Prehľad vozidiel
Zoznam vozidiel
Fotografie
Diskusné fórum
Cestovné poriadky
Prepravný poriadok
Kontakt na DP
Zdroje informácií
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Električky 1-18 z vagónky v Gyori, el. výzbroj SSW

Motorové vozne 1-18 z košíc boli toho času prvými elektricky poháňanými vozňami a nahradili animálnu/parnú trakciu.

Popis vozov :Jednalo sa o klasické dvojosé vozidlá. Skriňa vozidiel bola stavaná ako drevená s oceľovými výztuhami, posadená na pojazde. Pojazd bol tvorený zvarenými oceľovými nosníkmi s priečnikmi, na ktorých boli uchytené osi. Rázvor pojazdu bol 3,5 metra. Medzi osami boli drevené laty brániace prístupu pod voz. Na základe fotografií to vyzerá tak, že vozidlá aspoň na začiatku premávky neboli vybavené ochranným zariadením proti prejdeniu. Na oceľovom ráme pojazdu bola potom uložená drevená podlaha. Vozidlá mali uzavreté plošiny, nástup na ne sa uzatváral dvojdielnymi dvierkami. V priestore čiel bola okrem dvoch reflektorov aj hadica vzduchotlakovej brzdy systému Knorr, na spojenie s vlečným vozňom. Evidenčné číslo bolo umiestnené vravej časti čela pod oknom. Vozne boli vybavené tanierovým spriahadlom. Na plošinu viedli dva schody. Na bočnici bol oddiel cestujúcich mierne vertikálne zaoblený, to znamená, že priestor pod strechou bol širší ako podlaha. Oddiel pre cestujúcich mal 5 rámových okien, ktoré sa otvárali stiahnutím dolu. Rám okien bol drevený. Na plechu pod oknami boli ozdobné linky, v strede bol znak Košíc, na ľavej strane od stredu bol nápis "K.V.K.V" a na pravej strane evidenčné číslo. Pri vstupoch boli mosadzné madlá. Strecha bola bledosivej farby. Vozy mali nástrešok amerického typu. Označenie linky kruhového tvaru sa umiestňovalo na na strechu na čelách vozov. Zberačom bol už odzačiatku masívny pantograf od firmy Siemens.

Vyfarbenie sa často menilo. Sú doklady o tom, že električky jazdili hnedé s bledými ozdobnými linkami, ďalej v žltej farbe s bielymi poprsnicami (ako v maďarsku) a neskôr i v červenej farbe.


Technické informácie :
Celková dĺžka: 9150 mm
Šírka vozovej skrine: ? mm
Výška vozovej skrine: ? mm
Rázvor náprav: 3500 mm
Hmotnosť: ? kg
Obsaditeľnosť : 54 (24 sedenie, 30 státie)
Výkon motorov: 2x33 kWElektrička ev. č. 12.
Dodávky :
Vozne boli dodané v roku 1913 v plnom počte 18 kusov.

Premávka :Vozidlá jazdili až do roku 1945 bez, alebo len s minimálnymi úpravami, v plnom počte. Ku koncu vojny bolo 10 vozidiel zavlečených ustupujúcimi vojskami (dostali sa do Magdeburgu, pri vyrovnaní boli ponúknuté Maďarsku, kam Košice vtedy patrili a odtiaľ boli ponúknuté Košiciam. Vozy boli nepojazdné, len v základnom laku. Košice už vtedy mali vozne z Prahy a tak ich neprevzali, ale ujal sa ich Miškolc, kde mali vtedy nedostatok vozov).

Vysvetlivky:
*1 - nie je isté, ktorý z týchto dvoch vozňov bol odvlečený a neskôr v Miškolci dostal ev. číslo 90. Druhý ostal v Košiciach.
*2 - neskôr sa časť vozňov prerobila na vlečné s číslami 100, 113 a 114
*3 - po vyradení v Miškolci odovzdaný do TM Brno. Odtiaľ v novembri 2004 sa vráril do Košíc.
*4 - v roku 1952 prešiel vozeň prestavbou, kedy sa upravili plošiny, zjednodušili bočnice a vozeň sa zjednosmernil.
Tučné písmo - vozne v Košiciach
Kurzíva - vozne v Miškolci

Vozňom sa dopĺňali dvere na plošiny, zhodné ako u pražských Ringhofferov. Bočnice boli menené za latkové (nie je isté, či u všetkých). Dátumy vyradenia niesu známe. Na podvozku jedného z vozňov bola v roku 1953 postavená nová skriňa a jednosmerný motorový vozeň dostal ev. č. 10.

Zachoval sa motorový vozeň ev. č. 1, ale už po čiastočnej prestavbe v Miškolci, kde mal ev. č. 94. Tento vozeň sa nachádzal v TM Brno, v novembri 2004 bol predaný DP Košice.
LOSOS, L. a kol.: Atlas tramvají, Nadas, Praha 1981

GAJDOŠ F. a kol.: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach, Východoslovenské nakladateľstvo, Košice 1991

informácie od Adama Tatranského


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík