Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Mestská doprava v New Yorku

V dňoch 29. 4. 2000 - 4. 5. 2000 som absolvoval pobyt v New Yorku. Rozhodol som sa preto, prostredníctvom tohto článku, podeliť sa s Vami o informácie, ktoré som počas mojej krátkej návštevy tohto amerického mesta získal.

Verejnú dopravu v New Yorku vykonáva niekoľko spoločností, podriadených MTA (Metropolitan Transport Authority). V prostriedkoch MHD je jednotná výška cestovného 1,5 USD, pričom je jedno, akú vzdialenosť precestujete. Cestovné vyberá vodič, a to buď "cash" (pričom musíte mať presnú sumu, vodič peniaze nevydáva), alebo môžete platiť tzv. Metrokartou. Metrokarta je čosi ako električenka. Kúpiť je ju možné na ktorejkoľvek zastávke metra. Existuje niekoľko druhov - jednorazová, 1-dňová, týždenná, mesačná a ročná. Existujú aj špeciálne karty, ktoré platia len na autobusy.


Metro


Nosným dopravným systémom v New Yorku je metro - normálny rozchod (1435 mm), odber prúdu z koľajníc. Trate sú vedené prevažne pod zemou, ale zväčša v okrajových častiach sú trate na špeciálnych mostoch. Sieť je veľmi rozmanitá, po celej dĺžke je okolo 20 tunelov pod riekou a do päť mostov ponad rieku. "Podzemka" je najrýchlejším spôsobom dopravy. Prístup na nástupište bez zaplatenia cestovného nie je dovolený. V niektorých staniciach sú automaty na metrokarty, na iných si jednorazový vstup do metra môžete zakúpiť u predavačky pri okienku (predavači sú na všetkých staniciach a v prípade núdze môžu poradiť ...). Od predavačky dostanete buď jednorazovú metrokartu, alebo špeciálnu mincu. Následne musíte prejsť cez lietacie dvere, kde je umiestnený otvor na vhodenie mince alebo čítacie zariadenie na metrokartu. Liniek metra je vážne požehnane. V priebehu bežného dňa (6:30 - 24:00) premáva 16 liniek označených písmenami (A, B, C, D, E, F, G, J, L, M, N, Q, R, S, S, Z) a 8 liniek označovaných číslami (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9). Na zastávkach nie sú umiestnené žiadne cestovné poriadky. Niektoré zastávky sú obsluhované len počas špičiek, preto je potrebné dávať si pozor, aby ste nečakali zbytočne. Na nástupišti je vždy napísané, v akom časovom rozmedzí je zastávka obsluhovaná.

Existujú tri typy vozidiel metra. Všetky majú celokovovú karosériu a malé kabínky pre vodiča. Interiéry všetkých typov sú takmer zhodné, plastové sedadlá sú usporiadané pozdĺžne. Na najstarších vozidlách sú tieto farebne odlíšené, u ostatných sú šedé. Každý typ má iný spôsob vonkajšieho linkového označenia. Najstaršie majú tabule z PVC, expresné (červené) tiež, novšie majú digitálny displej. Informovanosť vo vozidle nie je dostatočná. K dispozícii je iba oznamovanie aktuálnej a nasledujúcej zastávky vodičom, ale aj to je často veľmi nezrozumiteľné. Problematická je orientácia pri cestovaní na vzdialenejšie zastávky, ale aspoň, že sa dozviete, kde a na aký spoj môžete prestúpiť. Ak budete mať šťastie, na zastávke možno nájdete aj veľmi prehľadnú mapu siete "podzemky". Táto je umiestnená aj v interiéri niektorých vozidiel. Našťastie ju môžete nájsť aj v mnohých hoteloch, kde ju dostanete zadarmo. Stanice sú pekne a vkusne zdobené keramickými obkladačkami a majú výrazne označený názov (podľa ulíc - streets). Čo sa týka koľajiska, je dosť zanedbané, na mnohých miestach stojí hnijúca voda, ktorá vzduch napĺňa hnilobným pachom a množstvo odpadkov. Trate sú vždy jednosmerné, od druhého smeru oddelené stĺporadím. Nechýbajú tabule s varovaním, že vstup na koľajnice je životu nebezpečný.

Okrem vlastného metra v New Yorku, aj v New Jersey existuje ešte jedno, ktoré jazdí medzi týmito dvoma mestami. Je to tzv. "Path train", ktorý nespadá pod MTA, ani pod NJ Transit. "Path" prevádzkuje štyri bežné denné linky, z ktorých jedna jazdí 24 hod. denne a jednu špeciálnu nočnú linku. Výška cestovného je 1 USD. Rozhodne tu možno hovoriť o lepšej informovanosti cestujúcich (prostredníctvom letákov voľne prístupných na staniciach). Nenájdete tu však žiadneho predavača, a tak musíte mať u seba presnú sumu peňazí.


Autobusy


Autobusová doprava je väčšinou vedená lokálne, ako prípoje na metro. Linky sú označované číslami, pred ktorými je písmeno označujúce štvrť, ktorú linka obsluhuje (B-Brooklyn, Bx-Bronx, M-Manhattan, Q-Queens, S-Staten Island). Niektoré linky zachádzajú aj mimo obsluhovane štvrte, ale tých nie je veľa.

V Brooklyne je k dispozícii 56 autobusových liniek firmy New York City Transit (ďalej NYCT), a to: B 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 82 a 83. Okrem toho NYCT prevádzkuje aj dve linky zo Staten Islandu (S 53 a 79), šesť z Queensu (Q 24, 54, 55, 56, 58, 59) a tri linky expresné (X 27, 28, 29). Green Bus, Inc. tu prevádzkuje štyri linky presahujúce z Queensu (Q 7, 8, 10 a 35). Firma Command Bus Company operuje na území Brooklynu jednou linkou (B 100).

V Bronxe premáva 38 autobusových liniek: Bx 1 - 22, 26 - 36, 39 - 42 a 55, okrem toho jedna linka z Queensu (Q 44) a linka Bronx-Queens (QBx 1). Linku QBx 1 prevádzkuje firma Queens Surface Corporation, ostatné NYCT.

V Manhatane je možné použiť 41 liniek, označených: M 1 - 11, 14 - 16, 18 - 23, 27, 30, 31, 34, 35, 42, 50, 57, 60, 66, 72, 79, 86, 96, 98, 100 - 104, 106 a 116. Zachádzajú sem tiež linky Bx 6, 7, 15 a 19 z Bronxu a Q 32 z Queensu. Za jazdu v manhatanských expresných linkách (X 25, 90 a 92) zaplatíte 3 USD. Všetky linky prevádzkuje NYCT.

Najviac autobusových liniek v New Yorku jazdí v Queense - 84 liniek označených: Q 1 -48, 54 - 56, 58 - 60, 65 - 67, 69, 72, 74 - 77, 79, 83 - 85, 88, 101 - 104, 110 - 113, 9A, 10A, 19A, 19B, 20A, 20B, 22A a 65A. Okrem toho tu tiež nájdete linky zachádzajúce z iných štvrtí - z Broooklynu (B 13, 15, 18, 20, 24, 26, 38, 52, 54 a 57), z Manhatanu (M 60) a z Bronxu (QBx 1). Z toho všetkého len málo liniek zabezpečuje NYCT. Na väčšine liniek jazdia autobusy iných firiem - Green Bus Lines ( Q 6 - 11, 21, 22, 35, 37, 40, 41, 60, 9A, 10A, 22A), Triboro Coach (Q 18, 19, 19A, 19B, 23, 29, 33, 38, 39, 45, 47, 72), Queens Surface (Q 25, 34, 65, 65A, 66, 67, 69, 101 - 104 a QBx1) a Jamaica Buses (Q 110 - 113). Expresné linky (X 32, 51, 63, 64, a 68) prevádzykuje NYCT a Triboro Coach (X 53).

Staten Island má 22 liniek prevádzkovaných NYCT: S 40, 42, 44, 46, 48, 51 - 57, 59 - 62, 66, 67, 74, 76, 78 a 79 + expresné linky (X 1 - 12, 14 - 20 a 31).

Niektoré linky majú diferencované spoje, ktoré zachádzajú do istých oblastí, alebo spoje naopak skrátené. Väčšinou nie sú nijako zvlášť označené, niekde by malo byť uvedené "Limited stop service".

Vozidlá sú dvojdverové, celkom pohodlné pre cestujúcich. Existuje niekoľko typov - pozrieť si ich môžete na fotografiách pod textom. Bohužiaľ, nemôžem poskytnúť informácie o výrobcovi, nakoľko nemajú žiadne označenie. Ak by náhodou niekto z Vás tieto informácie mal, pošlite nám ich, prosím, e-mailom. Niektoré autobusy sú vybavené klimatizáciou, všetky majú schopnosť "kľaknúť" si na zástavke (kneeling). Nastupuje sa výhradne prednými dvermi a vystupuje zadnými. Úmysel vystúpiť dávajú cestujúci vodičovi najavo stlačením akejsi farebnej gumy, ktorá je natiahnutá v celom interiéri vozidla.


Električky a lanovka


Síce v New Yorku električky už nie sú (dávno ich zrušili), zaujme každého hneď na prvý pohľad nápis "TRAMWAY" na mape. Ide tu však o lanovku, nie o električku. Ak však budete mať šťastie, v starom Brooklyne máte ešte možnosť nájsť koľajnice električky vystupujúce spod asfaltu.


Električky v New Jersey


Počas môjho cestovania sa mi podarilo zviesť aj električkou v neďalekom New Jersey. Krátko pred mojou návštevou v apríli 2000 boli do premávky zaradené nové vozidlá - trojčlánkové obojsmerné nízkopodlažné električky na podvozkoch PCC. Električky majú zvonku zakryté podvozky, lak vozidiel je biely s čiernymi pásmi v úrovni okien a krytov na podvozky. Interiérom vozidlá pripomínajú vozne RT6N1 (ČKD). Krajné články električiek nie sú na koncoch nízkopodlažné, zostatok vozňa je nízkopodlažný. Vozne majú modré sedadlá v usporiadaní 2 + 2. Cestovný lístok stojí 1,5 USD a kupuje sa na zastávke pred nástupom do vozidla. Na zastávke je tiež potrebné si ho oznažiť, inak je neplatný (!). V automatoch si môžete zakúpiť aj lístok celodenný, týždenný a pod. Momentálne sú v prevádzke dve linky, postupne sa však stavajú aj ďalšie trate. Cestovná rýchlosť je približne 30 km/hod. Neprehľadné križovatky zatiaľ riadia dopravní policajti, plánované je umiestnenie návestidiel. V každej električke je okrem vodiča pridelený ešte aj pracovník bezpečnostnej služby.Autor článku:   Ľubomír Mészáros


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík