Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Prehľad vozidiel
Zoznam vozidiel
Fotografie
Diskusné fórum
Trasy liniek
Cestovné poriadky
Prepravný poriadok
Kontakt na DP
Autori stránok
Zdroje informácií
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Autobusy Praga NO

Na začiatok treba povedať, že systém výroby autobusov až do skončenia druhej svetovej vojny sa výrazne odlišoval od systému výroby autobusov po nej. Pred druhou svetovou vojnou sa autobusy vyrábali v malých sériách, podvozky a karosérie sa väčšinou vyrábali zvlášť u rôznych firiem. Keďže boli série malé a karosárske firmy boli zväčša menšie manufaktúry, často sa každá séria od seba líšila. Preto býva často dosť ťažké usúdiť, ako vyzeral niektorý konkrétny voz, hlavne ak k nemu chýba fotografická dokumentácia.

Popis vozidiel:Autobusy Praga NO vychádzali z podvozku nákladného automobilu Praga NO. Motor mal zapaľovanie systému Bosch, dynamo Bosch KMU 4A 650R 10/300, spúšťač Bosch BJ 1,2/12, prevodovka bola mechanická.

Nožná brzda bola mechanická na kardanovú hriadeľ, ručná bola mechanická na zadné kolesá.

Autobusy pre Bratislavu karosovala firma Wichterle-Kovařík. Karoséria bola nízkorámová, celodrevená s oceľovými výstuhami, zvonku oplechovaná. Strecha bola potiahnutá impregnovanou látkou. Podlaha bola vysoká okolo 1 metra a do autobusu sa vstupovalo prednými dverami cez tri schody.

Technické informácie:
Celková dĺžka: 7770 mm, cca 7550 mm, cca 7600 mm
Šírka vozovej skrine: 2300 mm
Výška vozovej skrine: 2800 mm
Max. predný previs: 820 mm
Predný previs: 600 mm
Max. zadný previs: 2200 mm, cca 1950 mm, cca 2030 mm
Zadný previs: 2450 mm, cca 2200 mm, cca 2280 mm
Rázvor náprav: 4500 mm
Rozchod predných kolies: 1700 mm
Rozchod zadných kolies: 1650 mm
Priemer otáčania: 18 m
Pneumatiky: 38-7
Hmotnosť: cca 5610-5900 kg
Obsaditeľnosť: 40 (20 sedenie/20 státie)
Max. obsaditeľnosť: 60 osôb + 100 kg batožiny
Motor: Praga NO
Počet valcov: 4
Zdvih piestov: 160 mm
Objem valcov: 6080 cm3
Výkon: 40,4 KW/1200/1 min. (55 koní)
Max. rýchlosť: 46,5 km/h
Objem nádrže: 160 litrov
Autobusy ev. č. 1 a 2 boli určite vybavené prednými búchacími dverami, rovnako aj zadnými. Nie je isté, či boli zadné jedno alebo dvojdielne. Okná mali v hornej časti výklopné vetráky oddelené od spodnej časti okna priečkou. Interiér bol ladený do dreva, drevené lavice boli usporiadané pozdĺžne. U týchto prvých autobusov bolo stanovište vodiča oddelené posuvnými dverami od oddielu pre cestujúcich.


Praga NO ev. č. 2. Keďže sme nemali vyobrazenie z dverovej strany, nemusí sa nákres 100% zhodovať so skutočnosťou (dvere).


Informácie o vozidle ev. č. 3 nie sú k dispozícii.

Autobusy ev. č. 4 - 6 boli trochu kratšie ako vozidlá č. 1 a 2. Séria 4-6 už mala zadné dvere búchacie, ktoré boli v podniku uzatvorené, aby sa tadiaľ nedalo nastupovať, pravdepodobne sa lístky kontrolovali a predávali u vodiča. Predné dvere u série 4-6 neboli pravdepodobne už od výroby, alebo ich odstraňovali až po dodaní. Jazdilo sa však bez nich. Okná boli väčšie, už nemali vodorovnú priečku v hornej časti. Boli pravdepodobne spúšťacie. Zmenil sa i bočný kryt motora, už nemal dve mreže, ale jednu veľkú.


Autobus ev. č. 5


Autobusy 7-15 boli dlhšie ako vozy 4-6, ale kratšie ako vozy 1-2. Séria 7-15 mal od výroby už len predný vstup. dvere boli opäť buď demontované, alebo ani neboli montované. Okná boli väčšie ako u vozov 4-6. Autobusy mali na streche v zadnej časti otvárateľný vetrák.


Autobus ev. č. 12

Premávka :Vozidlá 1 a 2 jazdili od 10.5.1927. Vozidlo 3 sa k nim pripojilo 4. 6. 1927. Vozidlá 4 a 5 boli dodané 21.3 a 28.3.1928. Ako posledné v roku 1928 začalo jazdiť vozidlo 6 (1928). Ďalšie dodávky nasledovali v roku 1929. Ako prvé prišlo vozidlo 8 - 6. 3. 1929. Nasledovali autobusy 9 (7. 3. 1929), 7 (12. 3. 1929), 10 (28. 5. 1929), 11/II (16. 7. 1929), 14/II a 15/II (31. 7. 1929), posledné dodané autobusy boli vozidlá 12/II a 13/II (3. 9. 1929).

Medzi dôležité informácie súvisiace s premávkou tiež patria ŠPZ. Autobusy dodané v roku 1927 mali ŠPZ P-III-80x, pričom "x" reprezentovalo evidenčné číslo vozidla, teda P-III-801 až P-III-803. V roku 1928 dostali vozy 4/II-6/II ŠPZ P-III-804 až 806, ktoré mali pôvodne pridelené vozy Škoda 550 ev. č. 4/I - 6/I. Prvé ŠPZ sa totiž nepridelovali vozidlám, ale majiteľom, ktorí mohli danú ŠPZ použiť na akékoľvek vozidlo. Kvôli dodávke ďalších autobusov Praga NO v roku 1929 došlo k prečíslovaniu autobusov Škoda 505 a tiež výmene ŠPZ na všetkých vozidlách. Nové ŠPZ opäť kopírovali evidenčné číslo. U pragoviek to boli P-IX-1 až P-IX-15. Tieto autobusy zažili aj zmenu systému ŠPZ v roku 1932, ktorá bola reakciou na zvyšujúci sa počet vozidiel. Od roku 1932 bol pre bratislavské autobusy pridelený číselný rad S-47xx, pričom ŠPZ autobusov opäť kopírovali evidenčné číslo : S-4701 až S-4715.

Medzi najdôležitejšie úpravy patrila prestavba na pohon drevoplynovým generátorom a tiež zmena premávky na pravostrannú.Už v júni roku 1933 ponúkol súkromný podnikateľ Synovec, ktorý prevádzkoval mestskú autobusovú dopravu v meste Olomouc, že prestavia bratislavské autobusy na pohon drevoplynom. Generátor, ktorý ponúkol bol "Imbert" a používal sa i v Prahe. Synovec dokonca ponúkol v auguste Bratislave na skúšku jeden autobus už vybavený generátorom. Či autobus v Bratislave jazdil s určitosťou povedať nevieme. Synovec však vedenie podniku presvedčil. Ešte v novembri 1933 bol Synovcovi pristavený autobus ev. čísla 13. Nasledovali autobusy : v marci 1934 ev. číslo 14 a 3, v apríli 1934 ev. číslo 11, 4 a 8, v máji ev. číslo 6, 7, 12 a 15, v júni 14 a 8 a v júli 1934 ev. číslo 3. V nasledujúcom roku sa vyskytli reklamácie a chyby generátorov u vozov 11, 3, 15, 7, 12 a 8. Evidentne prevádzka až tak bezchybná nebola, pretože u väčšiny bolo treba generátory vymeniť. Generátor bol umiestnený na zadnom čele autobusov, drevo na pohon bolo na konečných zastávkach.

Približne takto vyzeral autobus Praga NO po prestavbe na pohon drevoplynom.V rokoch 1934-1936 prešli autobusy výraznými zmenami. Malé delené sklo nad čelným oknom (tam bola umiestnená aj linková orientácia) bolo odstránené a nahradené plechovým výčnelkom. Pravdepodobne mal brániť svetlu svietiacemu vodičovi do očí. Linková orientácia sa preniesla na strechu. Ďalšou úpravou bolo premiestnenie predných dverí na druhé okno a oddelenie priestoru vodiča zástenou. Vodič mal na kabíne dvere do interiéru. Vozy 1, 5 a 9 boli prestavané, ich skriňa bola predĺžená o jedno okno. To bol aj dôvod prečo nedostali generátor, pretože pohonom na generátorový plyn sa znižoval výkon autobusov a autobus s predĺženou skriňou by pôvodný motor neutiahol. Vetranie interiéru bolo vylepšené dosadením elektrických ventilátorov. Koncom tridsiatych rokov sa minimálne voz ev. č. 1 rekonštruoval spätne na pôvodnú dĺžku a dostal plynový generátor.

Približná podoba predĺženého autobusu Praga NO ev. č. 5V roku 1939 bola autobusom upravená karoséria na pravostrannú premávku, pričom sa dvere premiestnili na pravú bočnicu, presne oproti ľavej, teda do priestoru druhého okna.

V roku 1941 bol autobus ev. čísla 2 poškodený pri bombardovaní a bola vážne poškodená jeho skriňa. Podnik sa nakoniec rozhodol prestavať tento autobus na nákladný automobil. Prestavba sa uskutočnila v druhej polovici roku 1941. Aj naďalej mu bola ponechaná ŠPZ S-4702, teda aj pôvodné evidenčné číslo. Nákladný automobil potom slúžil ešte aj v päťdesiatych rokoch.

Vyraďovanie sa začalo v roku 1941, náhradou boli nové trolejbusy MAN-SIEMENS. Vo februári boli vyradené autobusy ev. čísla 5, 9 a 14, v septembri 1941 boli vyradené autobusy 1,3,6, 7, a 12. V decembri 1943 boli odpredané autobusy 1, 3 a 6 a údajne i ev. číslo 7 (tu sa jedná o značný rozpor, pretože podľa iných zdrojov vozidlo existovalo ešte v roku 1945, je tiež možné, že voz bol po vojne zapožičaný od nejakého súkromníka). K januáru 1944 boli vyradené ďalšie dva autobusy 8 a 13 a oba boli odpredané. Autobus evidenčného čísla 4 bol v roku 1944 poškodený pri požiari. Jeho poškodená skriňa sa dochovala až do roku 1946, kedy bol zošrotovaný. Po vojne ostalo u nás len veľmi málo autobusov a väčšina bola odvlečená. Je otázne, či medzi nimi boli aj Pragovky. Vozidlá 4,7,10, 11 a 15 figurujú i vo výkazoch z roku 1946, to znamená že do konca vojny vyradené neboli.

Zachované :V Múzeu dopravy v Bratislave bol nejaký čas vystavený zachovaný podvozok jedného vozidla neznámeho čísla, spolu s polorozpadnutou schátralou karosériou. Múzeum však vrak nevlastnilo a momentálne si ho majiteľ z neho odviezol. Vyčítať sa múzeu dalo snáď len fakt, že na vozidlo upevnili linkové tabule linky "A", "Hlavná stanica". Linka "A" bola totiž už od svojho vytvorenia v roku 1895 vždy len električková a autobusy na nej nikdy nejazdili. Dúfame preto, že si to správci múzea uvedomia a ak sa vozidlo ešte objaví, budú na ňom tabule napríklad linky "M", "Národné divadlo".KRÁL, M.: 70 rokov autobusovej dopravy v Bratislave, Dopravný podnik Bratislava a. s., Bratislava 1997

LINERT, S.: Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (2. vydanie), Dopravní podnik hl. města Prahy a. s., Praha 2002

Informácie od pamätníkov, ktoré nám poskytol pán Ing. J. Horník


Spracované údaje získané z archívov DPB a. s.


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík