Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Cestovné poriadky
Tarifa
Schéma tratí
Fotografie
Prehľad vozidiel
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Elektrické jednotky ADtranz/Stadler/ŽOS Vrútky - 425.951 - 965

Nové električky dodané v rokoch 2001-2002 ako obnova vozového parku.

Popis vozov :Jedná sa o trojčlánkové vozidlá, kde krajné články sú hnané a stredný článok je hnací. Vozne sú vybavené modernou asynchrónnou výzbrojou od firmy Adtranz, ktorá je umiestnená v kontajneroch, prístupných zvonka po odkrytí povrchových krytov, alebo znútra z uličky, ktorá cez diel vedie. Vozne sú vybavené štyrmi brzdovými systémami - mikroprocesorovo riadenou elektrickou rekuperačnou brzdou, ktorá je bežnou prevádzkovou brzdou a pôsobí na obe hnacie nápravy. Cez túto brzdu sa riadi odber a rekuperácia, v prípade že sieť nie je schopná poňať energiu, je táto spálená v brzdových odporníkoch. Druhou brzdou je pneumatická brzda, ktorá je mechanickou brzdou pôsobiacou na všetky nápravy. Táto je používaná na definitívne zabrzdenie vozidla a spolupracuje s elektrickou brzdou, aby sa zabránilo sklzu. Dve perové brzdy na hnacom podvozku a po jednej na podvozku bežnom nahradzujú ručnú brzdu. Na strednom podvozku sa tiež nachádza medzi hnacími nápravami brzda elektromagnetická, ktorá sa používa ako núdzová brzda. Stredný podvozok je pevne spojený s článkom, krajné sú otočné na čapoch. Na strednom článku sú štyri piesočníky, ktoré sa plnia zvonku a spúšťajú sa v prípade potreby vždy v smere jazdy. Stredný článok obsahuje všetko potrebné pre jazdu a brzdu, mimo neho sa nachádzajú len brzdové odporníky, ktoré sú na streche hnaných článkov.

Stredný článok

Vozne sú obojsmerné, trojčlánkové, články sú navzájom spojené mechmi, prechod cez stredný článok umožňuje excentricky uložená chodba. Kostra vozňa je z hliníka. Jednotky sa dajú spriahať pomocou automatických spriahadiel a zásuviek mnohočlenného riadenia. Vozne sú tiež vybavené snehovými pluhmi. Narozdiel od starších vozidiel, tieto nemajú batožinový priestor, ani poličky pre batožinu. Nástup a výstup je cez dvojo dvojdielnych vyklápacích dverí, ktoré sú na krajných článkoch. Časť vozidla je nízkopodlažná. Okná sú vybavené tónovanými sklami, transparentmi buse, v interiéri je protišmyková podlaha a pohodlné sedačky s textilným poťahom. Vozidlo je vybavené klimatizáciou.

Vozne sú natreté v červeno-bielo-sivej farebnej kombinácii.Technické informácie :
Celková dĺžka aj so spriahadlami: 32 984 mm
Dĺžka bez spriahadiel: ? mm
Šírka vozovej skrine: 2700 mm
Výška vozovej skrine: 3900 mm
Rázvor podvozku: hnací/hnaný : 1800/1600 mm
Rozchod: 1000 mm
Hmotnosť: 42 000 kg
Obsaditeľnosť: 207 (88+20 na sedenie, 99 na státie)
Napätie: 1500V js
Trvalý výkon: 320 kW
Max. výkon: 600 kW
Max. rýchlosť: 80 km/hod
Min. polomer oblúka: 40 m

Prvé vozne boli ešte dodané s logami ŽSR. Bohužiaľ obrázok nie je celkom presný - na strednom článku u prvých vozňov bola biela silueta Tatier, avšak pre nedostatok presných fotografií nebolo možné obrázok doplniť.
Dodávky :

425-965-1 bol vyrobený ako náhradný stredný článok a nemá riadiace články.Vozeň 425.958-6 už s logami Železničnej Spoločnosti.Premávka :Vozne sa zatiaľ neupravovali, iba sa zmenilo nastavenie bŕzd. V tabuľke vozidiel je s * vyznačená TBZ už s novým nastavením.

KUKUČÍK, R., KUKUČÍK, P., SZOJKA, L.: Tatranské železnice, ŽSR, 2001

ŽOS Vrútky.: Elektrická jednotka 425.95 pre Tatranské železnice, propagačný materiál

http://www.zos-vrutky.sk


(c) 2000-2016, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Ján Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík