Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História MHD
Tarifné vybavenie
Späť
Hosted by Pantheon Technologies

Trnava - história tarifného vybavenia

Posledná aktualizácia:  11. 8. 2004

Do roku 1978 vyberal cestovné od cestujúcich vodič autobusu do pokladnice umiestnenej v prednej časti autobusu. Výňatok z tarifných ustanovení uverejnený v [21] uvádza nasledovný postup: "Cestujúci je povinný platiť cestovné len v odpočítaných mincách. Cestujúci je povinný pripraviť si odpočítané mince pred nástupom do vozidla a vhodiť bez meškania po nastúpení a bez vyzvania celú sumu do určenej pokladnice. Ak naraz platí za viac osôb, je povinný ohlásiť ich počet a osoby musia s ním nastupovať spoločne."

Cena občianskeho cestovného lístka v mestskej doprave v roku 1977 podľa knižného cestovného poriadku bola 1.- Kčs, zľavneného 0,50 Kčs. Mesačný cestovný lístok na všetky linky mestskej dopravy stál 65.- Kčs. Ak sa pri kontrole cestujúci nepreukázal platným cestovným lístkom, zaplatil prirážku v hodnote 50.- Kčs.

Dňa 1. októbra 1978 sa v mestskej doprave prešlo na bezhotovostný styk s cestujúcimi. Cestujúci si cestovné lístky kupovali pred nastúpením do vozidla a po nastúpení si ich znehodnotili v mechanických označovačoch maďarského pôvodu. Cestovný lístok bolo možné zakúpiť v trafikách, neskôr tiež v automatoch MERONA umiestnených na významnejších zastávkach. Táto skutočnosť bola pre mestskú dopravu veľkým prínosom, pretože sa zrýchlilo nastupovanie cestujúcich na zastávkach, ale na druhej strane sa tento spôsob zneužíval k jazde bez platného cestovného lístka.


Cestovný lístok MHD z osemdesiatych rokov zakúpený v trafike vyzeral takto:


Začiatkom 90-tych rokov sa preto opäť prešlo k predaju cestovných lístkov vodičmi a nástupu len prednými dverami, pričom sa zmenil aj ich vzhľad. Podobali sa lístkom, ktoré v minulosti vydávali vodiči a sprievodcovia. Cena lístkov začala postupne stúpať, najprv stál občiansky cestovný lístok 3.- Kčs, zľavnený 1.- Kčs, neskôr to už bolo 5.- Sk, resp. 2.- Sk.

Neskôr sa prešlo na kombinovaný spôsob odbavovania, kedy sa vo vozidlách opäť objavili klasické označovače. Cestujúci si v nich museli lístky zakúpené u vodiča ešte označiť. Predaj cestovných lístkov mimo vozidla však nebol zavedený.


Zľavnený cestovný lístok z tohto obdobia vyzeral nasledovne :


Neskôr sa cena cestovných lístkov zvýšila na 7.- Sk, resp. 3.-Sk.V súčasnosti si cestujúci kupujú cestovné lístky u vodiča, pričom nástup do vozidla je umožnený výhradne prednými dverami. Lístok je cestujúcemu vydaný prostredníctvom elektronického odbavovacieho systému firmy EM-TEST, ktorým sú vybavené všetky vozidlá mestskej dopravy.

Cestovný lístok zakúpený v hotovosti (u vodiča) :Pre cestujúcich, ktorí využívajú služby pravidelne, resp. veľmi často, je výhodné vybaviť si bezkontaktnú čipovú kartu, na ktorú si uložia určitý finančný obnos. Po nástupe do vozidla si lístok zakúpia sami priložením karty k elektronickému čítaciemu zariadeniu EM-TEST, ktoré automaticky vydá cestovný lístok za zvýhodnenú cenu a odpočíta jeho cenu z finančného obnosu uloženého na karte. Vloženie finančného obnosu na kartu je možné u vodiča alebo v predajni SAD Trnava (Ul. A. Hlinku).

Cestovné lístky zakúpené cez čipovú kartu :


Z lístkov bolo odstránené číslo čipovej karty.

Pri zakúpení cestovných lístkov cez čipovú kartu má cestujúci ešte jednu výhodu. Pri prestupe do 25 min. na ďalší spoj mu zariadenie automaticky (vo vozidle do ktorého prestúpil) vydá cestovný lístok vo výške 50%.

Výška cestovného v tomto období je nasledovná:

 Obyčajný CLZľavnený CL
CL - zakúpený u vodiča10 Sk5 Sk
CL - zakúpený cez čipovú kartu8 Sk4 Sk
CL - zakúpený cez čipovú kartu
(prestup do 25 min.)
4 Sk2 Sk


Od 1. 5. 2004 sa opäť zvýšili ceny cestovného v trnavskej MHD, pričom sa tiež zrušili niektoré zľavy. Výška cestovného je v súčasnosti nasledovná:

 Obyčajný CLZľavnený CLBatožina
detský kočík
PesObčania nad
70 rokov
CL - zakúpený u vodiča12 Sk6 Sk6 Sk12 Sk5 Sk
CL - zakúpený cez čipovú kartu11 Sk5.50 Sk6 Sk11 Sk5 Sk
CL - zakúpený cez čipovú kartu
(prestup do 25 min.)
5.50 Sk2.50 Sk   


Bezplatne sa prepravujú
deti do dovŕšenia 6 rokov - v sprievode cestujúceho :
sprievodcovia držiteľov preukazu ZŤP
detské kočíky, invalidné vozíky držiteľov preukazu ZŤP
členovia NR SR a Ústavného súdu SR
Nárok na zľavnené cestovné majú deti od 6 do 15 rokov :
ďalšie dieťa do 6 rokov v sprievode toho istého cetujúceho
držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S
žiaci a študenti do 25 rokov

***

Zdroje informácií:

[21] Cestovný poriadok mestskej dopravy v Trnave (platný od 1. 1. 1977). ČSAD, n.p., 1977
 [a] Vlastné poznámky autorov týchto stránok a prispievateľov(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík