Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

SCI-FI: Pred 15 rokmi zrušili električkovú trať na Michalskej ulici

Dňa 31. marca 1989 bolo možné naposledy cestovať električkou po trati v bratislavskom Starom Meste, postavenej v rokoch 1955 - 1956. Trať viedla z Hviezdoslavovho námestia (koľajnice odbočenia z Jesenského ulice na Rybársku bolo možné nedávno vidieť počas rekonštrukcie tohto námestia) cez Rybársku ulicu, Hlavné námestie a Sedlársku ulicu, následne trať odbočovala na Michalskú ulicu, s "koľajovou splietkou" pod Michalskou bránou. Na Hurbanovom námestí trať výusťovala smerom na Štefánikovu ulicu a Hlavnú stanicu.

Spočiatku po tejto trati premávala linka č. 1 (Hlavná stanica - Národné divadlo). V roku 1975 sa zmenila trasa linky č. 1 - od Národného divadla pokračovali vozidlá ďalej do Karlovej Vsi. V roku 1980 bola postavená trať na Hlavnú stanicu po priečnej osi, čo spôsobilo presmerovanie linky č. 1. Trať na Michalskej ulici zostala nevyužitá. V roku 1981 začali električky jazdiť cez Obchodnú ulicu, ale trať z Michalskej ulice napojená nebola. S traťou na Obchodnej bola prepojená až po dokončení trate cez Tunel a Kapucínsku ul. Pôvodný plán viesť po Michalskej ulici trasu linky č. 16 ostal nezrealizovaný z dôvodu nedostatku prevádzkyschopných vozidiel. Trať sa preto využívala iba manipulačne. Naposledy bola využitá v marci 1989 na otáčanie liniek č. 5 a 9 počas výluky dopravy na električkovej trati do Karlovej Vsi. Z tohto obdobia pochádza aj ilustračná fotografia na konci článku.

Hneď po skončení výluky bolo rozhodnuté o zrušení tejto trate. Dôvod? Trať potrebovala, vzhľadom na zlý technický stav súrne rekonštrukciu. Vedenie mesta sa snažilo vytlačiť električku zo Starého Mesta, a pre podnik by bolo neekonomické, vzhľadom na nízke využitie tejto trate, investovať do jej opravy. Problémom bola aj vysoká koncentrácia chodcov spomaľujúcich premávku, koľajová splietka, na ktorej počas premávky na trati došlo k niekoľkým vážnym dopravným nehodám (napr. vážne poškodenie vozňov ev. č. 304 a 231, na základe ktorého sa vozeň ev. č. 304 musel v roku 1992 vyradiť kvôli korózii a zníženej pevnosti rámu), ako aj nevyhovujúca statika mostu nad bývalou vodnou priekopou. Zanikla tak veľmi pekná električková trať, je priam nepochopiteľné, prečo sa z premávky na nej zachovalo len tak málo fotografií ...
"Novinárska kačica" ev. č. 7067 na linke č. 5Autor článku:  Ľubomír Mészáros, 1. 4. 2004
(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík